Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Oznam - Pozemkové spoločenstvo Babín


Pozemkové spoločenstvo Babín oznamuje svojim podielnikom ktorý majú zajem o úžitkové drevo na podiely a nemajú ešte podanú žiadosť aby si žiadosť podali čím skôr. Drevo je pripravené na výdaj v lokalite Hrádok a Čistý grúň Palivové drevo sa bude vydávať až po vydaní úžitkového dreva. Drevo sa bude vydávať podľa smernice ktorú mame schválenú. Do žiadosti treba napísať aj tel.číslo žiadosti sú dostupné na web. stránke Pozemkového spoločenstva. Žiadosti môžete odovzdať členom výboru Pozemkového spoločenstva alebo poslať na web adresu urbarbabin@gmail.com

Zoznam aktualít