Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy

Oznámenie o úmysle vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre lesný celok Oravský Podzámok, výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy.

celý dokument tu

Zoznam aktualít