Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Verejná vyhláška

Okresný úrad Námestovo - Pozemkový a lesný odbor - Verejná vyhláška celý dokument tu

Zoznam aktualít