Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Pozvanie na podujatia Oravského folklórneho leta 2017

Aj toto leto bude na Orave bohaté pestrou ponukou folklórnych festivalov a podujatí, v ktorých sa uplatňuje tradičná ľudová kultúra. Deväť z nich opäť združilo v spoločnom mediálnom a prezentačnom projekte Oravské kultúrne stredisko, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Oravské folklórne leto je tak pozvánkou na festivaly a obecné slávnosti, ktoré sa uskutočnia v júli a auguste v Dlhej nad Oravou, Podbieli, Veličnej, Malatinej, Zázrivej, Sihelnom, Párnici, Zuberci a Oravskom Bielom Potoku. V spoločne vydávaných propagačných materiáloch sú propagované aj letné aktivity Múzea oravskej dediny. Cieľom prezentácie je komplexne a účinne prezentovať a propagovať tento potenciál, zvýšiť atraktívnosť a návštevnosť letných folklórnych aktivít, ktoré sa v letných mesiacoch pripravujú na Orave a ich programy sú orientované na tradičnú ľudovú kultúru.

Chceme poďakovať všetkým partnerom projektu, najmä obecným samosprávam - obecným úradom v Dlhej nad Oravou, Podbieli, Veličnej, Malatinej, Zázrivej, Sihelnom, Zuberci a Párnici za spoluprácu a pomoc pri príprave a realizácii projektu.

Aktivity Oravského folklórneho leta 2017 

11. Obecné slávnosti pod Ostrým vrchom

obecné slávnosti s folklórnym, folkovým i športovým programom

1. - 2. júl 2017 - Dlhá nad Oravou

Usporiadateľ: Obec Dlhá nad Oravou - tel.: 043/5894201, fax: 043/58222150, e-mail: dlhanadoravou@dlhanadoravou.skwww.dlha.sk

26. Podbielanské folklórne slávnosti

regionálny folklórny festival

2. júl 2017 - Podbiel

Usporiadateľ: Obecný úrad Podbiel - tel.: 043/5381031, tel.,fax: 043/5381165, e-mail: podbiel@podbiel.skwww.podbiel.sk

20. Folklórne slávnosti dolnej Oravy a 26. tradičný veličniansky jarmok

folklórne slávnosti a jarmok ľudových remesiel

8. júl 2017 - Rínok vo Veličnej

Usporiadateľ: Obecný úrad Veličná - tel.: 043/5882201, fax: 043/5882270, e-mail: obec@velicna.skwww.velicna.sk,

17. Bačovské dni

medzinárodný festival valaskej kultúry

15. - 16. júl 2017 - Malatiná

Usporiadatelia: Oravské kultúrne stredisko - tel., fax: 043/5864928,

e-mail: osvetadk@osvetadk.skwww.osvetadk.sk

Obecný úrad Malatiná - tel.,fax: 043/5895124, e-mail: obecny.urad@malatina.sk , www.malatina.sk

12. Zázrivské dni

obecné slávnosti

22.- 23. júl 2017 - Zázrivá

Usporiadateľ: Obecný úrad Zázrivá - tel. 043/5896133, fax: 043/5896130,

e-mail: obeczazriva@stonline.skwww.zazriva.com

25. Folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou

folklórny festival beskydských goralov

23. júl 2017 - amfiteáter Sihelné

Usporiadatelia: Obecný úrad Sihelné - tel.: 043/5594214, tel.,fax: 043/5594216, e-mail: ousihelne@orava.skwww.sihelne.sk

Oravské kultúrne stredisko - tel.: 043/5864978, tel.,fax: 043/5864928,

e-mail: osvetadk@osvetadk.skwww.osvetadk.sk

42. Podroháčske folklórne slávnosti

medzinárodný folklórny festival

4. - 6. august 2017 - Zuberec, Oravský Biely Potok

Usporiadatelia: Obecný úrad Zuberec - tel.: 043/5395103, tel.,fax: 043/5395359, e-mail: obec@zuberec.skwww.zuberec.sk

Oravské kultúrne stredisko - tel.,fax: 043/5864928, e-mail: osvetadk@osvetadk.skwww.osvetadk.sk

Žilinský samosprávny kraj, Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava, Obec Or. Biely Potok

11. Párnickô švábkobraňá

obecné slávnosti s prezentáciou jedál zo zemiakov, výstavou odrôd zemiakov i poľnohospodárskej techniky, so sprievodnými súťažami a folklórnym programom

27. august 2017 - Párnica

Usporiadateľ: Obecný úrad Párnica - tel.: 043/5892283, e-mail: ocuparnica@dkubin.skwww.parnica.sk

Múzeum oravskej dediny v Zuberci

letné aktivity zuberského skanzenu

každá streda 14.00 - Folklórny program, každá nedeľa 11.00 - 16.00 - Remeslá na dedine

Usporiadateľ: Múzeum oravskej dediny Zuberec - tel.: 043/5395149, e-mail: muzeum@zuberec.skwww.muzeum.zuberec.sk

Zoznam aktualít