Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Oznámenie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

R O Z H O D N U T I E  tu 

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča tu 

Zoznam aktualít