Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Výzva na podávanie žiadosti na príspevok pre zatepľovanie rodinných domov:

Výzva na podávanie žiadosti na príspevok pre zatepľovanie rodinných domov:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky dňa 31.07. 2017 zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí na zateplenie rodinného domu. O príspevok na zateplenie rodinného domu môžu žiadať majitelia domov, starších ako desať rokov, ktorí splnia všetky podmienky, môžu od štátu získať na tento účel až 8 800 eur.

"Verím, že do tretej výzvy sa zapojí čo najviac ľudí, ktorí si tak budú môcť zatepliť svoj rodinný dom a znížiť si náklady svojej domácnosti na energie," povedal minister Á. Érsek.

Žiadosti o príspevok bude možné elektronicky podávať od 1. augusta 2017 do 31. októbra 2017, alebo do naplnenia počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok, ktorý je stanovený pre 500 žiadostí.

Príspevok bude možné poskytnúť do výšky 40% oprávnených nákladov, najviac však do výšky 8 800 eur. Informácie o podmienkach poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu sú dostupné na www.zatepluj.sk.

Do nákladov za zrealizovanie zateplenia rodinného domu je možné zahrnúť aj úhradu za výmenu zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo), ak už nebola podporená iným programom apodpora sa týka viacpodlažného rodinného domu s celkovou podlahovou plochou do 300 m2.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2w0RsOG

Zoznam aktualít