Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2017 - Zverejnenie elektronickej adresy.

Obec B a b í n, Babín 50, 029 52               

                                    Zverejnenie  elektronickej adresy.

Obec Babín na základe Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

                               obecbabin@orava.sk

V Babíne 21.08.2017                                     Martin Matys

                                                                      Starosta obce:

Zoznam aktualít