Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Rozhlasová relácia

Dňa 14.09.2017 nás o deviatej hodine navštívilo rádio Slovenského rozhlasu, konkrétne Rádio Regina (Stred), ktoré u nás nahrávalo rozhlasový dokument pod názvom „Zvony nad krajinou“.

Redaktori Rádia Regina sa zamerali na históriu a súčasný stav obce, kataster obce, flóru a faunu, no najväčšiu pozornosť venovali kultúre a kultúrnemu životu v obci. Zaujímali ich aj športové aktivity obce, reprezentácia jednotlivých zložiek, úspechy obce a našich spoluobčanov, ktoré prispievajú k obohateniu kultúrneho života v našej obci. Pozornosť upriamili aj na protipožiarnu ochranu obce.

Rozhlasovú reláciu „Zvony nad krajinou“ si bude možné vypočuť v nedeľu 24.09.2017 o 11:00 hod. na Rádiu Regina. 

Zoznam aktualít