Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Výberove konanie na pozíciu správca areálu OŠK.

Obec Babín vyhlasuje výberové konanie na pozíciu správcu areálu OŠK – hospodár, ktoré sa uskutoční dňa 28.03.2018 o 15:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ v Babíne.

Spôsob výberového konania:

Uchádzač na pozíciu správcu areálu OŠK – hospodár doručí písomnú žiadosť a životopis v termíne od 16.03.2018 do 26.03.2018 na adresu:

Obec Babín, Babín 50, 029 52 Hruštín

Požiadavky a predpoklady:

- kladný vzťah k športu,

- základné údržbárske zručnosti,

- znalosti údržby trávnika,

- samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť.

Náplň práce:

- hmotná zodpovednosť za sklad materiálu v športovom areáli a vybavenie detského ihriska,

- údržba futbalového ihriska a príprava hracej plochy pred domácimi zápasmi,

- príprava výstroja pre všetky kategórie hráčov pred tréningami a zápasmi,

- upratovanie a čistenie šatní a okolia športového areálu,

- vykonávane drobných údržbárskych prác,

- ďalšie činnosti po dohode s predstaviteľmi OŠK Babín a obcou Babín.

Pracovné podmienky:

- práca na dohodu o pracovnej činnosti,

- rozsah pracovného času v priemere 10 hod./týždenne,

- odmena za vykonanú prácu dohodou,

- dohoda sa uzatvorí na dobu určitú od 01.04.2018 do 31.10.2018

V Babíne, 16.03.2018                                                                                              .................................

                Martin Matys

                 starosta obce


Zoznam aktualít