Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Príhovor starostu obce

Vážení spoluobčania.

Prihováram sa k Vám ako opätovne zvolený starosta našej obce. Som veľmi rád, že sa mi dostalo takej pocty od vás spoluobčanov, ktorí ste mi dali oprávnenie stáť na čele Obce Babín najbližšie štyri roky. Hlboko si vážim drahí spoluobčania Vašu dôveru, ktorú ste mi prejavili a z úprimného srdca Vám za to ďakujem. Dôvera, ktorou ste ma poctili, je pre mňa obrovskou výzvou a záväzkom. Je to pocta, ale hlavne veľká zodpovednosť. Môžem zodpovedne prehlásiť, že vyviniem maximálne úsilie, aby som Vás svojou prácou presvedčil, že Vaše rozhodnutie o tom, že mám byť starostom našej obce naďalej, bolo správne. Viem, že ma čaká veľa práce, a že to mnohokrát nebude ľahké, ale verím v plodnú spoluprácu s novozvoleným obecným zastupiteľstvom a zamestnancami obecného úradu. Som presvedčený, že len spoločnými silami môžeme dospieť k úspechu. Úspech znamená pre nás rozvoj našej obce a spokojnosť našich spoluobčanov. Ubezpečujem Vás, že chcem byť naďalej dobrým starostom nielen pre tých, ktorí mi dali svoj hlas, ale aj pre tých, ktorí mi svoj hlas nedali, alebo sa volieb nezúčastnili. Zároveň chcem poďakovať končiacemu obecnému zastupiteľstvu za ich plnohodnotnú a príkladnú prácu v tomto končiacom volebnom období. Vážení a milí spoluobčania! Želám Vám, nech Vás sprevádza pevné zdravie, prajem Vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa lásky na rozdávanie i potešenie najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu. Želám Vám pokoj v duši, ktorý nech sa v nej udrží po celé ďalšie štvorročné volebné obdobie.

S úctou:

Martin Matys, starosta obce

Zoznam aktualít