Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | O Z N A M !

Na základe zasadnutia Krízového štábu Okresného úradu Námestovo a následného vyhlásenia Mimoriadnej situácie v okrese Námestovo, z dôvodu snehovej kalamity, žiadame občanov  

Aby občania neparkovali  vozidlá na štátnych cestách I. II. a III. triedy a v ich blízkosti, z dôvodu znemožnenia odhŕňania snehu Slovenskou správou ciest v dostatočnej šírke a kvalite. Tieto odstavené vozidlá, ktoré sú odstavené na ceste alebo v jej blízkosti sú často nedostatočne viditeľné, čím tvoria prekážku a môže dôjsť k poškodeniu týchto vozidiel.

Taktiež žiadame občanov, aby sneh z verejných priestranstiev nevyvážali   do riek a potokov.

Zoznam aktualít