Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Oznamy miestneho rozhlasu

-Na základe sťažností občanov obce a prijatého všeobecného záväzného nariadenia obce č.1/2014 - O chove a držaní psov, žiadame majiteľov psov, aby zabránili voľnému pohybu psov, mimo chovného priestoru. Majiteľom, ktorí porušia VZN obce a nezabránia voľnému pohybu psov, bude v zmysle VZN uložená pokuta!

-Oznamujeme občanom, že veľkoobjemové kontajnery, ktoré boli rozmiestnené po obci sa nachádzaju vo dvore Obecného úradu.

-Žiadame občanov, aby sklenené fľaše a odpad zo skla hádzali do kontajnerov, ktoré sú na to určené. Kontajnery na sklo sú umiestnené:

                                                                             Pri súpisnom čísle 336

                                                                             Pri súpisnom čísle 224

                                                                             Pri autobusovej zastávke

                                                                             Pri pohostinstve Family

                                                                             Pri Základnej škole

-Oznamujeme občanom, že dňa 7. Mája 2019 sa v našej obci bude zbierať elektroodpad.

Žiadame občanov ak majú takýto odpad doma ,aby ho v daný termín vyložili pred svoje rodinné domy.

    

Zoznam aktualít