Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Oznam pre majiteľov psov

Vážení občania,

Obecný úrad v Babíne dôrazne upozorňuje občanov, že v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. o podmienkach držania psov je každý majiteľ psa povinný zamedziť voľný pohyb psov po ulici a zabezpečiť, aby sa jeho pes zdržiaval vo vlastnom dvore. Zákon zakazuje, aby sa pes pohyboval na verejnom priestranstve bez uviazania, bez dozoru, bez vôdzky a pri nebezpečných psoch aj bez náhubku.  Preto obec Babín žiada majiteľov psov, aby dodžiavali platné VZN obce Babín č. 08/2011 O chove zvierat na území obce Babín. 

Zoznam aktualít