Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Nová informačná tabuľa

V  Pondelok  30.11.2015 pribudla v našej obci nová informačná tabuľa. Informačná tabuľa je umiestnená v chodbe obecného úradu Babín.  

      Na tejto tabuli nájdete aktuálne informácie týkajúce sa obce Babín.

Aktuálne sa na informačnej tabuli nacháda - Návrh programového rozpočtu na roky 2016-2018 pre obec Babín a Príloha č.1. 


Zoznam aktualít