Počasie Babín - Svieti.com

Projekty | Rekonštrukcia osvetlenia

Miesto realzácie projektu: Obec Babín

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného  osvetlenia obce Babín

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Babín 50, 029 52 Babín

Dátum začatia realizácie projektu:        09/2015

Dátum ukončenia realizácie projektu:    11/2015

Výška poskytnutého NFP:   136 804,75 ,- €UR
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Rekonštrukciou verejného osvetlenia v obci Babín sa vymenilo 154 ks svietidiel, čím dôjde k ročnej úspore 192,26 GJ/ 1 rok

                                                ODKAZY NA INTERNETOVÉ STRÁNKY

   Riadiaci orgán: http://www.mhsr.sk/

   Operačný program: http://www.mhsr.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--op-kahr--6118/127803s

Stav svietidiel verejného osvetlenia pred rekonštrukciou

NIE SÚ OSADENÉ VŠETKY STOŽIARE => NEDOSTATOČNÁ ROVNOMERNOSŤ  OSVETLENIA KOMUNIKÁCIE

 Ulica č.1 je hlavnou komunikáciou prechádzajúcou cez obec Babín. Ide o cestu I. triedy, I/78, ktorá je hlavným ťahom medzi mestami Dolný Kubín a Námestovo

NEJEDNOTNOSŤ SÚSTAVY OSVETLENIA =>VEĽKÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

Ulica č. 1

Miesto realzácie projektu: Obec Babín
Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného
         osvetlenia obce Babín
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Babín 50, 029 52 Babín
Dátum začatia realizácie projektu: --
Dátum ukončenia projektu: ---    
Výška poskytnutého príspevku: 249 850,- €UR
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
Rekonštrukciou verejného osvetlenia v obci Babín sa vymení 154 ks svietidiel,čím dôjde k ročnej úspore 192,26 GJ.

ODKAZY NA INTERNETOVÉ STRÁNKY:
Riadiaci orgán: http://www.mhsr.sk/
Operačný program: http://www.mhsr.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--op-kahr--6118/127803s


Stav svietidiel verejného osvetlenia pred rekonštrukciou:

NIE SÚ OSADENÉ VŠETKY STOŽIARE => NEDOSTATOČNÁ ROVNOMERNOSŤ  OSVETLENIA KOMUNIKÁCIE


Ulica č.1 je hlavnou komunikáciou prechádzajúcou cez obec Babín. Ide o cestu I. triedy, I/78, ktorá je hlavným ťahom medzi mestami Dolný Kubín a Námestovo

NEJEDNOTNOSŤ SÚSTAVY OSVETLENIA =>VEĽKÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

ODKAZY NA INTERNETOVÉ STRÁNKY

Riadiaci orgán: http://www.mhsr.sk/

Operačný program: http://www.mhsr.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--op-kahr--6118/127803s

Verejné osvetlenie po rekonštrukcii