Počasie Babín - Svieti.com

Dôležité tel.čisla

Úrady a školy:


Obecný úrad  Babín    0917/ 773 541, 043/5577207, 043/5577221
Farský úrad Babín      043/5577222
Základná škola  Babín  043/5577285
Materská škola Babín    043/5577283
Poštové stredisko Hruštín  043/5577110
Ambulancia Hruštín , dospelý , Mudr. Slavomír Mičiak  043/5577120
Ambulancia Hruštín , dorast a deti , Mudr. Eva Zembjaková  043/5577130

Stomatológ MUDr. Miroslav Pribylinec, Lokca 0910 191 084

Obvodný úrad Námestovo , operátor  0915 912 193
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo  043/5502239 , 5502294
Spoločný úrad výstavby , školstva a sociálnych vecí Námestovo  043/5581105
Správa katastra Námestovo  043/5521662
Slovenský pozemkový fond Dolný Kubín   043/5864832
Povodie Váhu Dolný Kubín   043/5863657
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dolný Kubín  043/5864759
Oravské Osvetové Stredisko Dolný Kubín  043/5864978

Firmy a organizácie:


Dobrovolný Hasičský zbor Babín-veliteľ , p. Jurký Miroslav 0910/951687
Dobrovoľný Hasičský zbor Babín-strojník p. Svýba Miroslav 0903/631829
Pozemkové spoločenstvo Babín 0908/557628
Poľnohospodársky podnik Babín  043/5577223
Poľovnícke združenie Babín   0905/850610
Potraviny COOP Jednota Babín  043/5577211
Rozličný tovar a Pohostinstvo Dominik Jurký , Babín 263   043/5577150 , 0903/515928
Pohostinstvo Familly Terézia a Margita Nuttové , Babín 7   0903/048717 , 0915/855461
Autoservis Peter Kľuska , Babín 121   0905/218466
Stavebné práce Pavol Šroba 300   0915/307483
Martvoň Fero Hruštín stavebniny 0907177072
Plastik Ťapešovo 0435525402                                                                                                                                                                Vývoz žumpy p.Revaj 0905 850 599, 0905 850 602

                                     Dôležité telefónne kontakty

SOS – Integrovaný záchranný systém

112

Zdravotná záchranná služba

155

Hasičská záchranná služba

150

Hasičský a záchranný zbor – ústredňa

5812322

Polícia

158

Polícia  – ústredňa

              - nehodovka

              - operačné oddelenie

0961 433 505

0918 653 748

5865333

Železnice Vrútky

2292292

Železničná stanica Kraľovany

2296115

Železničná stanica Dolný Kubín

5864778

Telefónne čísla – Informácie

1181

Telefónne stanice – Ohlasovňa porúch

12129

SSC Bratislava – dispečing DSS

02/55567843

NDS Bratislava – dispečing

0914 777 958

SC ŽSK Žilina – centrálny dispečing

041/5643772

0918 893 504

SSC- IVSC Žilina, prac. Dolný Kubín

043/5823001

0903 892 141

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

              Stredisko Námestovo

Vedúci zimnej údržby – prevádzka Námestovo

Ing. Ivan Snovák     :  0917 680 206

Telefón                      :  043/5523 500

Dispečing tel.           :  043/5522 250

Dispečing mobil       :  0917 680 216