Počasie Babín - Svieti.com

Kontakt

Toto webové sídlo www.babin.sk spravuje obec Babín a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Babín

Adresa:

Obec Babín

Babín 50,
029 52 Hruštín

IČO: 00 314 382

Samosprávny kraj: Žilinský
Okres: Námestovo
Región: Biela Orava
Počet obyvateľov: 1416
Rozloha: 1739 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1564

Všeobecné informácie:

obecbabin@orava.sk
Starosta: Bc. Martin Matys,  e-mail: starostababin@orava.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 043 / 557 72 07
Fax.: 043 / 557 72 21
E-mail: sekretariatbabin@orava.sk, uctarenbabin@orava.sk

Kultúrny referent:
E-mail: kulturababin@orava.sk

Kompetencie:
Obec Babín je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Babín je zriadený v:

Úradné hodiny:

Pondelok 7:00 - 16:00
Utorok 7:00 - 15:00
Streda 7:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 14:00


Technický prevádzkovateľ:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
overovací kód