Počasie Babín - Svieti.com

O stránke

Internetové stránky www.babin.sk sú vytvorené so snahou o čo najväčšiu prístupnosť obsahu a funkčnosti. Usporiadanie a ovládanie stránok je navrhnuté tak, aby boli dostupné aj pre alternatívne prehliadače (textové prehliadače, čítačky).


Identifikácia správcu obsahu

Obecný úrad Babín
Babín 50, 029 52 Hruštín
IČO: 00 314 382
obecbabin@orava.sk

Obecný úrad Babín zabezpečuje organizačné a administratívne veci a v tomto prípade je správcom obsahu týchto internetových stránok.


Identifikácia technického prevádzkovateľa

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35

Všetky práva sú vyhradené. Všetky informácie a vlastné technológie použité pri tvorbe týchto internetových stránok podliehajú autorskému zákonu.


Prehlásenie o prístupnosti

Internetová stránka obce spĺňa štandardy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémov verejnej správy a štandardy pre prístupnosť webu dané Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy [č. 312/2010 Z. z.] v účinnosti od 15. Júla 2010.

Veľkosť textov

Veľkosť textov je definovaná v pointoch (pt).

Štandardy

Štruktúra layoutu aj obsahu je vytvorená podľa štandardu HTML5, vizuálna prezentácia pomocou kaskádových štýlov CSS2 a CSS3. Používanie kaskádových štýlov je možné vypnúť v nastaveniach prehliadača, pričom to neovplyvní prístupnosť web stránok. Tieto špecifikácie umožňujú prezeranie web stránok bez obmedzenia funkčnosti na ľubovoľnom prehliadači.

Obrázky

Všetky obrázky a fotografie nesúce nejaký obsah sú označené pomocou atribútov "alt" a/alebo "title". Internetové stránky sú ovládateľné a čitateľné aj s vypnutým zobrazením obrázkov.

Farby

Všetky farby textu a pozadí sú navrhnuté tak, aby boli v dostatočnom kontraste a mali dostatočný rozdiel jasu. Texty by teda mali byť dobre čitateľné aj pre užívateľov s poruchami zraku a pozornosti a inými disfunkciami sťažujúcimi vnímanie textového obsahu. Internetové stránky sú použiteľné aj pri nastavení pracovného prostredia "Vysoký kontrast" (High contrast).

Štruktúrovaný obsah

Pri prezeraní stránok bezbariérovým prístupom (napr. s vypnutými kaskádovými štýlmi alebo v čisto textovom prehliadači) je možné preskočiť navigáciu a premiestniť sa priamo na obsah stránky. Na stránkach je dodržané sémantické štruktúrovanie obsahu pomocou značiek hx, čo uľahčuje preskakovanie po tématických častiach obsahu.

Hyperlinky

Textové odkazy (hyperlinky) sú jednoznačne odlíšené od okolitého textu trvalým, alebo dočasným podčiarknutím.