Počasie Babín - Svieti.com

Obecná knižnica

Adresa:
Obecná knižnica v Babíne
Miestne kultúrne stredisko Babín
Babín 50 02952 p.Hruštín

Obsah kníh v knižnici :
- odborná literatúra pre dospelých          386 ks
- krásna literatúra pre dospelých             729 ks
- odborná literatúra pre deti                         74 ks
- krásna literatúra pre deti                          472 ks
- prírastok knižných jednotiek za r. 2006   36 ks
- Spolu  knižných jednotiek                      1697 ks   

V školskom roku 1919/1920 sa v zápise Okresnej školskej inšpekcie spomína, že v obci Babín neexistuje žiadna knižnica. V roku 1923 zriaďuje nový učiteľ Anton Ďula „Čítací krúžok
pre mládež“. Skutočné podmienky na vznik knižnice vznikli v roku 1925, kedy bola založená Knižničná rada pri obecnej knižnici. Predsedom knižničnej rady bol Štefan Jucha, podpredseda Pavol Čapčík a členmi boli obvodný notár Koloman Leško a učiteľ Jozef Nemec. Vtedy dostala zriadená obecná knižnica príspevok 600 Kčs. Knižnica sa nachádzala v budove školy. V roku 1934 vyhorela škola a s ňou ľahla popolom aj obecná knižnica. Po požiari sa obnovla v rodinom dome Jozefa Adamicu. V roku 1965 sa premiestnila do novozriadenej budovy MNV. Vtedy ju viedla miestna obyvateľka Terézia Duchoňová. Po nej sa koncom osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia premiestnila knižnica do domu Františka Škuntu-Korbeľa – kde bola do roku 1994, knihovníčkou bola jeho dcéra Katarína Škuntová. Po zriadení MKS sa knižnica presunula do novej budovy MKS. Po realizácii prístavby MKS sa v roku 2001 vytvorili nové priestory pre Obecnú knižnicu v Babíne.                                 
  
Otváracie hodiny:
-Každý Pondelok okrem sviatkov  a kultúrnych akcií od 13.00 hod. do 14.30 hod.

Poplatok za navštevovanie knižnice je 0,50 € / ročne

Zodpovedný pracovník : Zuzka Ištvanová vedúci MkS v Babíne.