Počasie Babín - Svieti.com

Obyvateľstvo

Pôvodné obyvateľstvo tvorili drevorúbači a pastieri oviec.Po postupnom osídľovaní a prispôsobovaní sa prostrediu , sa z drevorúbačov a pastierov v Babíne stáva obyvateľstvo roľníkmi.Ešte v 18 storočí sa v obci spomínajú dva salaše . Do polovice 20 storočia  , sa obyvateľstvo v obci živilo roľníctvom. Po zriadení závodov Oravské ferozliatinárske závody v Širokej , Istebnom , televízna fabrika v Nižnej , ZVT Vavrečka , Strojárne Námestovo , ZVL Mokraď , obyvateľstvo postupne opúšťalo pôvodný život roľníka a prešlo na každodenný život robotníka.

Vývoj obyvateľstva v obci
1552 - Príchod valachov na územie obce Babín.
1564 - osadené 2 porty / 8 raľí /.
1598 - prvý krát sa spomína počet domov , ktorých bolo 20.
1600 - obývaných 20 sedliackých domov.
1604 - Počet klesá na 10 sedliackých domov.
1605 - 3 obývané domy , ostatné zničené hajdúšskym pustošením.
1615 - 9 obývaných domov , pridelená hoľa Paseky a Javorová kde sú 2 salaše a 300 oviec.
1625 - 7 a 1/2 obývaných ráľ , približne 120 ľudí.
1677 - 9 ralí , 46 sedliackých domov ,  cca 180 ľudí.
1686 - zníženie obyvateľstva a ralí pustošením labancov a kurucov , na 2 rale , okolo 50 ľudí.
1715 - 3 obývané rale , 40 sedliackých domov , 8 cudzincov , približne 200 obyvateľov.
1726 - 20 rodín z obce odchádza na dolné zeme / Slavónia , Chorvátsko.../
1739 - 82 ľudí zomiera na čierny mor a 194 ľudí je nakazených , takmer zánik celej osady.
1774 - 99 gazdovských domov , 413 obyvateľov , 10 ralí.
1801 - obec Babín má už 842 obyvateľov.
1828 - pri sčítaní má obec 116 sedliackých domov , v ktorých žije 798 obyvateľov.
1831 - na choleru v obci zomiera 18 ľudí.
1870 - v obci Babín je 148 domov a 714 obyvateľov.
1873 - na epidémiu cholery v obci zomiera 79 obyvateľov.
1930 - 162 domov , 765 obyvateľov.
1940 - 177 domov , 790 obyvateľov.
1960 - 179 domov , 871 obyvateľov.
1970 - 194 domov , 966 obyvateľov.
1980 - 281 rodinných domov  , 1.131 obyvateľov.
1990 - 298 rodinných domov , 1.220 obyvateľov.
2000 - 327 rodinných domov , 1.376 obyvataľov.
2005 - 340 rodinných domov , 1.410 obyvateľov.
2014                                         1421 obyvateľov


Štruktúra obyvateľstva k 31.12.2005
Rodinné domy spolu  340
Trvalo obývané  323
Neobývané  17
byty  NIE
Počet mužov  700
Počet žien  710
Prírastok  24
Sobáše  6
Rozvody  NIE
Vek obyv. do 6r.  74
Vek obyv. od 7-18r.  280
Vek obyv. od 19-30r.  451
Vek obyv. od 31 - 60r.  374
Vek obyv. Nad 60r.  321
Národnosť slovenská   1.388
Národnosť maďarská  1
Národnosť poľská  6
Náboženská príslušnosť
Rím.katolíci  1.389
Grékokatolíci  4
Evanielici  2
Adventista siedmeho dňa  1
Nezistené  14
Počet  nezamestnaných  v obci  69


Štatistické údaje obyvateľstva obce Babín k 31.12.2007
- Počet narodených detí.....................17
- Počet zomrelých občanov.................9
- Počet prihlásených obyvateľov........6
- Počet odhlásených obyvateľov......15
- Počet uzatvorených manželstiev......8
- Celkový počet obyvateľov obce 1412

Štatistické údaje obyvateľstva obce Babín k 31.12.2008
- Počet narodených detí......................20
- Počet zomrelých občanov .................9
- Počet prihlásených obyvateľov .........8
- Počet odhlásených obyvateľov .......14
- Počet uzatvorených manželstiev........6
- Celkový počet obyvateľov obce 1417