Počasie Babín - Svieti.com

Ochrana osobných údajov

Redakčný systém WEBEX MEDIA, s.r.o. nevyužíva a neposkytuje údaje návštevníkov z webového sídla tretím osobám. Tak isto ich nepredá alebo neponúkne na iné komerčné údaje.

Osobné údaje návštevníkov webu sú zaznamenávané v týchto prípadoch:

Registrácia úžívateľov za účelom odoberania infomailov, odosielaných zo systému WEBEX MEDIA, s.r.o. správcom portálu.

Registrácia užívateľov za účelom prispievania do registrovaných diskusií.

V obidvoch prípadoch systém nevyžiadava násilnym spôsobom alebo nestanovuje osobné údaje ako povinné (pokiaľ si ich nestanoví v určitých prípadoch samotný správca softvéru - mesto/ obec). Ak správca portálu vyžaduje vyplnenie povinných údajov, ktoré môžu byť v nesúlade so Zákonom o ochrane osobných dát, naša spoločnosť WEBEX MEDIA, s.r.o. sa od takto zozbieraných informácii dištancuje.

Všetky údaje, ktoré sú zhromažďované, vypĺňa návštevník pri registrácii dobrovoľne. Údaje zaregistrovaných užívateľov nijakým spôsobom neposkytujeme a sú súčasťou bezpečnostného programu.

V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a v zmysle §44 osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov Obce Babín, Babín 50 029 52 Hruštín:

BROS Computing, s.r.o.

IČO: 36734390

Zádubnie 169

010 03 Žilina 

email: brosland@brosland.eu

http://data/5bb317ea9b663_16-gdpr_-_splnenie_informa_nej_povinnosti_-_vo_by_-_obec_bab_n__1_.pdf

http://data/5bb318610a2af_informa_n__povinnos__-_2018_-_obec_bab_n_-_zs___1_.pdf

http://data/5bb318ccd201c_informa_n__povinnos__-_2018_-_obec_bab_n.pdf