Počasie Babín - Svieti.com

Samospráva

Adresa:

Obec Babín

Obecný úrad Babín

Babín 50, 029 52 Hruštín

Telefón: +043 / 557 72 07
E-mail: obecbabin@orava.sk

Starosta: Bc. Martin Matys

Zástupca: Jozef Vraňák

Poslanci OZ:

Babinská Blanka

Barťák Ján

Bukovský Jozef

Mgr. Frčová Elena

Frčová Iveta

Kľuska Peter

Kubasová Oľga

Vlžáková Terézia

Kontrolór obce:
Ing. Slávka Sviteková

Administratívne oddelenie: 
Mária Bukovská

Ekonomické oddelenie:
Janka Páterková

Kultúrne oddelenie:
Zuzana Kurčinová