Počasie Babín - Svieti.com

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
"Prístavba a komplexná rekonštrukcia Materskej školy v obci Babín".
(456.58 kb)

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Nadlimitné zakázky

(3064.49 kb)
(2393.42 kb)
(4326.99 kb)
(4150.02 kb)
(2058.17 kb)

Podlimitné zakázky

Zákazky podľa § 117 zákona 343/2015 Zb. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(33.68 kb)

Profil verejného obstarávateľa