Počasie Babín - Svieti.com

Vývoz sep. odpadov

Zber plastov a skla v roku 2019
Plasty
Sklo
Január
11.01.2019
07.01.2019
Február
06.02.2019
14.02.2019
Marec
07.03.2019
14.03.2019
Apríl
04.04.2019
12.04.2019
Máj
03.05.2019
10.05.2019
Jún
13.06.2019
05.06.2019
Júl
02.07.2019
16.07.2019
August
12.08.2019
05.08.2019
September
06.09.2019
12.09.2019
Október
08.10.2019
14.10.2019
November
06.11.2019
13.11.2019
December
04.12.2019
11.12.2019Ako triediť odpad: 

Plasty : 

patrí sem -  plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov, obalové fólie, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky, záhradný nábytok, + tetrapak, plechovky, konzervy

nepatrí sem – POLYSTYRÉN, znečistené plasty (farbami, potravinami ..), obaly od sladkostí a slaností, guma, molitan, plastové obaly z motorových olejov, kuchynský odpad !...

Papier : 

patrí sem – noviny, časopisy, knihy, zošity, papierové obaly, kartón, kancelársky papier

nepatrí sem – znečistený papier, hygienické potreby, obaly od sladkostí a slaností...

Sklo : 

patrí sem – fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre

nepatrí sem – znečistené sklo, porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, žiarovky,