Počasie Babín - Svieti.com

Vývoz sep. odpadov

Zber plastov a skla v roku 2017
Plasty
Sklo
Január
05.01.2017
13.01.2017
Február
02.02.2017
13.02.2017
Marec
02.03.2017
13.03.2017
Apríl
04.04.2017
12.04.2017
Máj
03.05.2017
12.05.2017
Jún
07.06.2017
05.06.2017
Júl
04.07.2017
18.07.2017
August
09.08.2017
03.08.2017
September
06.09.2017
18.09.2017
Október
04.10.2017
16.10.2017
November
07.11.2017
15.11.2017
December
05.12.2017
14.12.2017Ako triediť odpad: 

Plasty : 

patrí sem -  plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov, obalové fólie, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky, záhradný nábytok, + tetrapak, plechovky, konzervy

nepatrí sem – znečistené plasty (farbami, potravinami ..), obaly od sladkostí a slaností, guma, molitan, plastové obaly z motorových olejov, kuchynský odpad !...

Papier : 

patrí sem – noviny, časopisy, knihy, zošity, papierové obaly, kartón, kancelársky papier

nepatrí sem – znečistený papier, hygienické potreby, obaly od sladkostí a slaností...

Sklo : 

patrí sem – fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre

nepatrí sem – znečistené sklo, porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, žiarovky,