Počasie Babín - Svieti.com

Vývoz sep. odpadov

Zber plastov a skla v roku 2018
Plasty
Sklo
Január
11.01.2018
05.01.2018
Február
02.02.2018
09.02.2018
Marec
02.03.2018
09.03.2018
Apríl
05.04.2018
12.04.2018
Máj
04.05.2018
11.05.2018
Jún
08.06.2018
05.06.2018
Júl
03.07.2018
16.07.2018
August
10.08.2018
03.08.2018
September
07.09.2018
13.09.2018
Október
05.10.2018
12.10.2018
November
07.11.2018
14.11.2018
December
05.12.2018
12.12.2018Ako triediť odpad: 

Plasty : 

patrí sem -  plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov, obalové fólie, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky, záhradný nábytok, + tetrapak, plechovky, konzervy

nepatrí sem – POLYSTYRÉN, znečistené plasty (farbami, potravinami ..), obaly od sladkostí a slaností, guma, molitan, plastové obaly z motorových olejov, kuchynský odpad !...

Papier : 

patrí sem – noviny, časopisy, knihy, zošity, papierové obaly, kartón, kancelársky papier

nepatrí sem – znečistený papier, hygienické potreby, obaly od sladkostí a slaností...

Sklo : 

patrí sem – fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre

nepatrí sem – znečistené sklo, porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, žiarovky,