Počasie Babín - Svieti.com

Zdravotníctvo

Obec Babín nevlastní , ani nemá žiadne zdravotné stredisko alebo ambulanciu s praktickým lekárom. Najbližšie zdravotnícke zariadenie od obce Babín , je vzdialené 3 km v susednej obci Hruštín.

Adresa:
Zdravotná ambulancia Hruštín
Hruštín 309 , 029 52 , okr. Námestovo

Lekári:
MUDr. Slavomír Mičiak , všeobecný lekár pre dospelých.
tel.: 043/5577120

MUDr. Eva Zembjaková , všeobecná lekárka pre deti a dorast.
tel.: 043/5577133

Zdravotné stredisko Lokca , vzdialené od obce Babín 5 km.

Adresa:
Zdravotné stredisko Lokca
Lokca 274 , 029 51, okr. Námestovo

Lekári:
MUDr. Rastislav Melek , všeobecný lekár pre dospelých
tel.:043/5591237
MUDr. František Pančuchár , všeobecný lekár pre dospelých
tel.: 043/5591276
MUDr. Mária Topoľančíková , všeobecná lekárka pre deti a dorast
tel.:043/5591151
MUDr. Marta Grenčíková , všeobecná lekárka pre deti a dorast
tel.:043/551274
MUDr. Eva Ostrihoňová , zubná lekárka
Tel.:043/5591312
MUDr.Norbert Skalák , zubný lekár
Tel.:043/5591277
MUDr. Jana Buknová , Dermatovenerológia , Kožné a pohlavné choroby
Tel.:043/5591440
MUDr. Ľubomíra Koutná , Alergológia a klinická imunológia
tel.:043/5591067

Lekárne:
Farmacia spol s.r.o. filiálka Hruštín
Obecný úrad Hruštín , Hruštín 02952
tel.:043/5577303

Lekáreň ASTER - RNDr. Marta Prádelová
Lokca 274 , 02951 Lokca
tel.:043/5591273