Menu
Obec Babín
Obec Babín
Obec Babín

Aktuality

Zobrazené 271-300 z 407
Ozunámenie o prerušení distribúcie elektriny 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 2. 10. 2020

SSD, a.s. Žilina oznamuje, že v termíne od: 05.11.2020 do:05.11.2020 15:30 bude v našej obci Babín prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

NA JEDNOM MIESTE: TU nájdete všetky aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19  1

NA JEDNOM MIESTE: TU nájdete všetky aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19

Dátum: 1. 10. 2020

Naposledy aktualizované: 30. september 2020. V texte sú uvedené zmeny platné na celoštátnej úrovni. Opatrenia vydané regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva platné nad rámec celoplošných opatrení je možné nájsť na stránkach jednotlivých RÚVZ.

Núdzový stav na území SR od 01.10.2020 1

Núdzový stav na území SR od 01.10.2020

Dátum: 30. 9. 2020

V súvislosti s uznesením vlády č. 587/2020 bolo schválené vyhlásenie núdzového stavu na území Slovenskej republiky od 01.10.2020 ( teda polnocou)na 45 dní ( koniec polnocou zo 14.11. na 15.11.2020).

Ústredný krízový štáb navrhol sprísnené opatrenia od 1. októbra

Ústredný krízový štáb navrhol sprísnené opatrenia od 1. októbra

Dátum: 28. 9. 2020

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí Ústredný krízový štáb SR navrhol nasledovné opatrenia s predpokladanou platnosťou od 1. októbra:

OPATRENIE - Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne pri ohrození verejného zdravia pre okres Námestovo 1

OPATRENIE - Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne pri ohrození verejného zdravia pre okres Námestovo

Dátum: 22. 9. 2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne (ďalej len „RÚVZ ) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto
o p a t r e n i a :

S účinnosťou od 22. septembra 2020 od 12:00 hod.

Spomaľme šírenie COVID-19

Spomaľme šírenie COVID - 19

Dátum: 14. 9. 2020

Nedovoľme, aby naplno prepukla druhá vlna pandémie COVID - 19.

Zasadala pandemická komisia, budú sa meniť niektoré opatrenia

Zasadala pandemická komisia, budú sa meniť niektoré opatrenia

Dátum: 14. 9. 2020

Pandemická komisia vlády SR po dôslednom zhodnotení epidemiologickej situácie na Slovensku a v zahraničí navrhuje nasledovné:

 #niesomprasa 1

#niesomprasa

Dátum: 11. 9. 2020

OZV NATUR-PACK pripravila pre partnerské samosprávy sériu ďalších vzdelávacích materiálov využiteľných v online prostredí.

Zasadala Pandemická komisia vlády SR, regionálnym hygienikom v niektorých okresoch odporúča prijať opatrenia na lokálnej úrovni  1

Zasadala Pandemická komisia vlády SR, regionálnym hygienikom v niektorých okresoch odporúča prijať opatrenia na lokálnej úrovni

Dátum: 9. 9. 2020

Pandemická komisia vlády SR po dôslednom zhodnotení epidemiologickej situácie na Slovensku odporučila regionálnym hygienikom v rizikových okresoch Slovenska, kde v ostatnom období evidujeme rastúci trend výskytu ochorenia COVID-19 (podľa semaforu oranžové a červené okresy), aby na zamedzenie jeho šírenia prijímali opatrenia nad rámec celoštátne platných opatrení.

ÚVZ SR: Prehľad opatrení platných od septembra 2020  1

ÚVZ SR: Prehľad opatrení platných od septembra 2020

Dátum: 31. 8. 2020

Cieľom navrhovaných zmien je ochrana verejného zdravia v čase druhej vlny ochorenia COVID-19 – majú vyvážiť riziko šírenia ochorenia COVID-19 spojené s návratom ľudí zo zahraničia, žiakov do škôl po prázdninách a zamestnancov do práce po dovolenkovom období. Výskyt ochorení v Slovenskej republike má charakter lokálne zvýšenej incidencie spôsobenej príchodom osôb zo zahraničia, s nimi súvisiacich prípadov spojených so zavlečením, najmä do niektorých firiem alebo rodín. Najväčší potenciál pre šírenie nového koronavírusu majú také oblasti verejného života, kde sa zhromažďuje veľké množstvo ľudí v relatívne tesných podmienkach.


ÚVZ SR: Epidemiologickú situáciu monitorujeme, dodržiavajte zásadu ROR (rúško-odstup-ruky) 1

ÚVZ SR: Epidemiologickú situáciu monitorujeme, dodržiavajte zásadu ROR (rúško-odstup-ruky)

Dátum: 24. 8. 2020

Rovnako ako ostatné krajiny, aj Slovensko pristúpilo k postupnému uvoľňovaniu opatrení a k otváraniu hraníc. To so sebou prináša aj väčšiu mieru rizika zavlečenia ochorenia COVID-19 na naše územie ako importovanú nákazu. Odporúčame preto zvážiť nevyhnutnosť cestovania do zahraničia, najmä pred blížiacim sa začiatkom školského roka.

Robme dobré veci spolu 1

Robme dobré veci spolu

Dátum: 24. 8. 2020

Ak poznáte niektorých občanov obce /mesta, ktorí by potrebovali pomoc v náhlych ťažkých a tragických situáciách, prosím posuňte im túto informáciu.
Aktivita smeruje ku zlepšeniu podmienok života ľudí v núdzi- existenciálnej, materiálnej, sociálnej a veríme, že spoločne sa nám podarí riešiť aspoň časť problémov obyvateľov.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov Námestovo 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov Námestovo

Dátum: 14. 8. 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, dňom 15.08.2020 od 07,oo hod. do odvolania.

Pozvanie na Detský rezbársky plenér 1

Pozvanie na Detský rezbársky plenér

Dátum: 12. 8. 2020

Obec Babín ako partner projektu: Za vôňou dreva, organizuje tvorivé dielne pod názvom: Detský rezbársky plenér.

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 1

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

Dátum: 12. 8. 2020

Žilinský kraj napreduje v sčítaní domov a bytov.
V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania –projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. Takmer polovica samospráv v Žilinskom kraji aktívne pracuje na sčítaní, niektoré obce už majú prvú fázu štatistického zisťovania za sebou. Sčítali zatiaľ okolo 16% bytov.

Gesto pre rodičov 1

Gesto pre rodičov

Dátum: 7. 8. 2020

Pomôžte vybrať to najlepšie, čo zmysluplne vyplní voľný čas detí a pomôže tak odbremeniť rodičov. Najlepšie projekty budú podporené sumou 1000 €. Hlasovať môžete do 31.8.2020.

Dotácia na zateplenie rodinných domov 1

Dotácia na zateplenie rodinných domov

Dátum: 7. 8. 2020

Občania sa môžu opäť uchádzať o dotáciu až do výšky 8 800€ na zateplenie rodinného domu.

ÚVZ SR: Praktické informácie a kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR po príchode z rizikových krajín 1

ÚVZ SR: Praktické informácie a kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR po príchode z rizikových krajín

Dátum: 22. 7. 2020

Všetky osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v zozname menej rizikových krajín (v zozname sú: Austrália, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Čína, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Holandsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko a od pondelka 20. júla 2020 od 7:00 aj Spojené kráľovstvo), sa musia prihlásiť na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, aby ho oboznámili s cestovateľskou anamnézou. RÚVZ v SR im pomôže zorientovať sa v situácii, oboznámi ich s pravidlami domácej izolácie a zmanažuje testovanie na ochorenie COVID-19, najskôr na 5. deň po príchode. Toto vyšetrenie si osoba neuhrádza sama.

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesto

Dátum: 3. 7. 2020

Základná škola s materskou školou Babín ponúka voľné pracovné miesto: Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesto

Dátum: 3. 7. 2020

Základná škola s materskou školou Babín ponúka voľné pracovné miesto: Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie - anglický jazyk.

ÚVZ SR: Manuál letnej kúpacej sezóny 2020 1

ÚVZ SR: Manuál letnej kúpacej sezóny 2020

Dátum: 24. 6. 2020

Tohtoročnú kúpaciu sezónu na umelých a prírodných kúpaliskách ovplyvňujú protiepidemické opatrenia prijaté pre pandémiu ochorenia COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) zverejňuje zásady zdravotne bezpečného kúpania sa pre verejnosť a hygienické podmienky pre prevádzky kúpalísk.

Oravské folklórne leto z domu 1

Oravské folklórne leto z domu

Dátum: 24. 6. 2020

Ľudové jarmoky, tvorivé dielne, výstavy, súťaže, ochutnávky tradičných jedál, najmä však tanečné a hudobné programy. To všetko bude toto leto na Orave absentovať pre opatrenia za zamedzenie šírenia vírusu covid-19. Nie však celkom, aspoň virtuálne.

ÚVZ SR: Pristupujeme k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení

ÚVZ SR: Pristupujeme k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení

Dátum: 21. 6. 2020

Od soboty 20. júna 2020 dochádza proti predchádzajúcemu obdobiu k ďalším zmenám.

Vyhlásenie výberového konania

Vyhlásenie výberového konania

Dátum: 19. 6. 2020

Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 02956 Zákamenné, zastúpená starostom obce Mgr. Petrom Klimčíkom
Vyhlasuje:
V súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. O výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na pozíciu odborný referent spoločného stavebného úradu

UVZ SR: Aktualizované Usmernenie k poskytovaniu cateringových služieb pri hromadných podujatiach 1

UVZ SR: Aktualizované Usmernenie k poskytovaniu cateringových služieb pri hromadných podujatiach

Dátum: 19. 6. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR vypracoval usmernenie k poskytovaniu cateringových služieb pri hromadných
podujatiach.

ÚVZ SR: Myslite pri pobyte v prírode na ochranu proti kliešťom - prevenciou sa vyhnete ochoreniam, ktoré prenášajú 1

ÚVZ SR: Myslite pri pobyte v prírode na ochranu proti kliešťom - prevenciou sa vyhnete ochoreniam, ktoré prenášajú

Dátum: 19. 6. 2020

Kliešte sa vyskytujú v trávnatých porastoch s výškou od dvadsať centimetrov do jedného metra, v záhradách, v parkoch i v lesoch, ale v posledných rokoch v dôsledku klimatických zmien sa dostávajú aj do vyšších zemepisných polôh, až do nadmorskej výšky nad 1000 metrov. Striehnu na koncoch listov, na steblách tráv alebo na vetvičkách prízemných kríkov. Obľubujú najmä dubovo-hrabové lesy. Infikované kliešte prenášajú ochorenia ako lymská borelióza a kliešťová encefalitída.

ÚRAD VLÁDY SR: Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR 1

ÚRAD VLÁDY SR: Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR

Dátum: 15. 6. 2020

Núdzový stav vyhlásený na území SR končí od dňa 14.06.2020, 00:00 hod.

Cezhraničie: do Poľska bez kontroly na hraniciach od 13.júna 1

Cezhraničie: do Poľska bez kontroly na hraniciach od 13.júna

Dátum: 12. 6. 2020

Bratislava - 11. júna 2020 - Poľská republika od soboty 13. júna 2020 ruší kontroly na vnútorných schengenských hraniciach. Pre osoby vstupujúce do Poľska z územia Slovenska naďalej ostávajú otvorené len hraničné priechody Trstená-Chyžné a Vyšný Komárnik-Barwinek, avšak bez povinnosti absolvovať domácu karanténu v Poľsku, či preukázať sa negatívnym testom na COVID-19.

COVID-19: 6. fáza uvoľňovania opatrení -školstvo.

COVID-19: 6. fáza uvoľňovania opatrení -školstvo.

Dátum: 12. 6. 2020

Informácie v rámci 6. fázy uvoľňovania, ktoré sa týkajú aj školstva.

ÚVZ SR: Pristupujeme k ďalšiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení 1

ÚVZ SR: Pristupujeme k ďalšiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení

Dátum: 2. 6. 2020

Vzhľadom k pretrvávajúcej priaznivej epidemiologickej situácii Úrad verejného zdravotníctva SR pristupuje k ďalšiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19.

Zobrazené 271-300 z 407

Videomapa obce

Virtuálny cinotrín

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návraty k Siváňovcom

Návraty k Siváňovcom

Baner

 

Za vôňou dreva

Za vôňou dreva

EUROFONDY

Eurofondy

Mapový portál

Mapový portál

Foto mapa obce

Foto mapa obce

Natur-pack

baner

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:59
TÝŽDEŇ:1091
CELKOM:405403

Organizácie a spolky

Mapa