Obec Babín
Obec Babín
Obec Babín

Aktuality

Zobrazené 271-300 z 366
Sumár zmien v Opatrení ÚVZ SR č. OLP/3353/2020 zo dňa 30.04.2020 (zmiernenie podmienok karanténnych opatrení)	 1

Sumár zmien v Opatrení ÚVZ SR č. OLP/3353/2020 zo dňa 30.04.2020 (zmiernenie podmienok karanténnych opatrení)

Dátum: 30. 4. 2020

Termín účinnosti opatrenia je od 1. mája 2020 od 7:00 do odvolania

#

ÚVZ SR: Odporúčania k dvom predĺženým májovým víkendom

Dátum: 30. 4. 2020

Radi by sme povzbudili verejnosť v súvislosti s nasledujúcimi dvoma predĺženými víkendmi k plneniu a rešpektovaniu platných opatrení, ktoré boli vydané s cieľom zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19.

#

Jarný zber elektroodpadu

Dátum: 28. 4. 2020

Dňa 05.05.2020 v našej obci sa uskutoční jarný zber elektroodpadu. Z toho dôvodu žiadame občanov, aby si v uvedený dátum elektroodpad vyložili pred rodinný dom (na zberné miesto.)

#

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 24.4.2020.

Dátum: 25. 4. 2020

Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci vymedzenia času nákupu pre osoby staršie ako 65 rokov.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 24. 4. 2020

SSD, a.s. Zilina oznamuje, že bude dňa 27.04.2020 08:30 hod., prerušená distribúcia elektriny v obci Babín z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "SSD").
Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 27.04.2020 16:30 a závisí od charakteru poruchy a
rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR 1

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 23. 4. 2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 21. apríla 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. a), c), e) a j) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto
opatrenia s účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania.

Opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 1

Opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

Dátum: 20. 4. 2020

Aktualizácia opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 od 20.04.2020.

Opatrenie na zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest 1

Opatrenie na zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest

Dátum: 20. 4. 2020

Opatrenie na zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest s účinnosťou od 21.04.2020 od 00:00 do odvolania.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v okrese Námestovo 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v okrese Námestovo

Dátum: 17. 4. 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove Vás Informuje o vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Námestovo dňom 18.4.2020 od 07,oo hod. do odvolania.

#

Odvolanie času zvýšeného nebezpečia požiaru

Dátum: 14. 4. 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Námestovo dňom 14.04.2020 o 07,oo hod.

Veľkonočné prianie 1

Veľkonočné prianie

Dátum: 10. 4. 2020

Napriek súčasnej napätej situácii by sme vám radi popriali

čo najpríjemnejšie strávenie Veľkonočných sviatkov,

veľa zdravia a pozitívnu dávku optimizmu!

#

Uznesenie Vlády SR na rozšírenie opatrení núdzového stavu

Dátum: 8. 4. 2020

Uznesenie Vlády SR č. 207/2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného
zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020
a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020
a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020

#

Usmernenie hlavného hygienika SR k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch

Dátum: 8. 4. 2020

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Ústredným krízovým štábom vlády SR nie je teraz možné organizovanie veľkých veľkonočných spovedí pre celé obce
alebo farnosti.

Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 1

Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

Dátum: 8. 4. 2020

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:
● zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych
podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
● sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
● akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

Voľný pohyb osôb na verejnosti bude počas veľkonočných sviatkov obmedzený 1

Voľný pohyb osôb na verejnosti bude počas veľkonočných sviatkov obmedzený

Dátum: 7. 4. 2020

Obyvatelia SR budú mať počas veľkonočných sviatkov obmedzený pohyb na verejnosti. Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila v pondelok (06.04.2020) uznesenie, ktorým rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59 hod. Zároveň na toto obdobie zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb v spoločnej domácnosti.

#

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 7. 4. 2020

Opatrenie ÚVZ SR o možnosti prípravy a výdaja stravy pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti prostredníctvom školského stravovania na základe rozhodnutia zriaďovateľa za podmienok uvedených v prílohe.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v okrese Námestovo 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v okrese Námestovo

Dátum: 7. 4. 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove Vás Informuje o vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Námestovo dňom 07.04.2020 od 17,oo hod. do odvolania.

#

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov

Dátum: 6. 4. 2020

V súvislosti s blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upovedomuje, že verejné bohoslužby zostávajú naďalej pozastavené v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020.

Spoločný stavebný úrad Zákamenné 1

Spoločný stavebný úrad Zákamenné

Dátum: 3. 4. 2020

Zmena úradných hodín.

#

OBMEDZENÝ REŽIM FUNGOVANIA ZÁKAZNÍCKYCH SLUŽIEB SSE

Dátum: 3. 4. 2020

Prijatie opatrení na minimalizovanie šírenia ochorenia koronavírusu COVID - 19.

Zápis detí do 1. ročníka 1

Zápis detí do 1. ročníka

Dátum: 2. 4. 2020

Zápis detí do 1. ročníka sa v našej škole uskutoční dňa 15. apríla 2020 (streda) v čase od 10.00 h. do 17.00 h. v budove školy bez prítomnosti detí.

#

"Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete".

Dátum: 1. 4. 2020

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny - SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva. Čím väčšiu informovanosť dosiahneme, tým bude riziko nápadu trestnej činnosti menšie.

#

Vláda SR dňa 31.03.2020 schválila zmeny v Zákonníku práce

Dátum: 1. 4. 2020

Rýchly prehľad zmien: zmeny sa dotýkajú napríklad toho, že zamestnávateľ bude oprávnený nariadiť výkon práce z domu, predlžuje sa o mesiac podporné obdobie v nezamestnanosti, novela tiež prináša zmenu - zamestnávatelia, ktorí museli pozastaviť výrobu alebo obmedziť činnosť, bez odborárov vo firme budú môcť rozhodnúť, že v prípade prekážky v práci môžu poskytovať zamestnancom náhradu mzdy v sume 80 % priemerného zárobku, najmenej však vo výške minimálnej mzdy. Novela, ktorú vláda schválila s pripomienkami, upravuje organizáciu pracovného času, dovolenky a prekážky v práci na strane zamestnanca aj zamestnávateľa.

#

Európska komisia a boj proti dezinformáciam

Dátum: 1. 4. 2020

Vzhľadom na tok neustálych a škodlivých informácii týkajúci sa najmä zdravia zverejnila Európska komisia špecializovanú stránku na boj proti dezinformáciám. Na základe komunikácie Európskej komisie s jednotlivými platformami (Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla) sa potvrdil tok dezinformácii, ktoré vo veľkom množstve tieto platformy odstraňujú a zaviedli aj opatrenia na odstránenie reklám týkajúcich sa falošných ochranných prostriedkov, ako sú masky. Na odhalení šírenia dezinformácií o pandémii pracuje aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

#

Zatvorenie poštového strediska Babín

Dátum: 1. 4. 2020

Slovenská Pošta oznamuje zákazníkom, že od 01.04. 2020 do 07.04.2020 bude poštové stredisko Babín zatvorené z prevádzkových dôvodov.

#

Dovoz potravín pre seniorov

Dátum: 26. 3. 2020

Vážení seniori, na základe nariadenia vlády SR (povinnosť obce zabezpečiť dovoz potravín pre seniorov) zo dňa 24. 03. 2020, Vás chcem informovať o možnosti dovozu tovaru, ktorú ponúka spoločnosť JTD taxi, s.r.o. v spojení s predajňou potravín a rozličného tovaru.

Podpora mladých a malých farmárov 1

Podpora mladých a malých farmárov

Dátum: 26. 3. 2020

Poľnohospodári pozor! Je tu skvelá šanca ako získať financie na vaše podnikanie.

#

Nové opatrenia pre obyvateľov obce Babín

Dátum: 25. 3. 2020

Obec Babín oznamuje občanom obce Babín v súvislosti s usmerneniami Úradu vlády SR a Krízového štábu SR vo veci šírenia ochorení koronavírusom COVID 19 prijať nasledovné opatrenia obce s účinnosťou od 24. 03. 2020.

#

Úrad verejného zdravotníctva SR - nové opatrenia

Dátum: 25. 3. 2020

Nové opatrenia voči zamedzeniu šírenia koronavírusu COVID - 19, platné od 25.03.2020.

Úprava poštových služieb 1

Úprava poštových služieb

Dátum: 24. 3. 2020

S cieľom chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke ako aj obyvateľov miest a obcí, Slovenská pošta od utorka 24. marca 2020 do 5. apríla 2020 upraví otváracie hodiny pobočiek na celom území Slovenska.

Zobrazené 271-300 z 366

Videomapa obce

Virtuálny cinotrín

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Návraty k Siváňovcom

Návraty k Siváňovcom

Baner

 

Za vôňou dreva

Za vôňou dreva

EUROFONDY

Eurofondy

Mapový portál

Mapový portál

Foto mapa obce

Foto mapa obce

Natur-pack

baner

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:39
TÝŽDEŇ:39
CELKOM:359039

Organizácie a spolky

Mapa