Obec Babín
Obec Babín
Obec Babín

Aktuality

Zobrazeno 61-90 z 108
ÚVZ SR

Usmernenie hlavného hygienika SR

Dátum: 11. 3. 2020

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

ÚPSVaR

Preventívne opatrenia na ÚPSVR Námestovo

Dátum: 11. 3. 2020

Opatrenia za účelom eliminácie šírenia nákazy coronavírusu.

Zákaz hromadných podujatí - izolácia v domácom prostredí 1

Zákaz hromadných podujatí - izolácia v domácom prostredí

Dátum: 10. 3. 2020

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k zákazu hromadných podujatí a Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k izolácii v domácom prostredí.

Ponuka práce- Ing. Martin Martvoň   STAMAR 1

Ponuka práce- Ing. Martin Martvoň STAMAR

Dátum: 10. 3. 2020

Hľadáme predavača alebo predavačku a skladníka do predajne stavebnín STAMAR
v Hruštíne s nástupom ihneď.
Viac informácií v predajni alebo na telefóne 0907 177 072

MZ SR

Koronavírus- Prijatie opatrení

Dátum: 9. 3. 2020

Na základe Rozhodnutia Úradu Verejného zdravotníctva SR verejnou vyhláškou o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku šírenia prenosového ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a žiadosti o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v SR Ministerstvom Vnútra SR- Sekcia krízového riadenia, Obec Babín na svojom území odporúča prijatie nasledovných opatrení:

NATUR-PACK  1

NATUR-PACK

Dátum: 9. 3. 2020

pripravil ďalšie informačné aktivity

Voľby do NR SR 2020

Výsledky volieb do NR SR 2020

Dátum: 1. 3. 2020

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku Babín 1 vo voľbách do NR SR 29.02.2020.

Koronovírus

Cestovné odporúčanie: výskyt nového koronavírusu 2019-NCoV

Dátum: 28. 2. 2020

Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom a objaví sa u Vás teplota, kašeľ alebo dýchavičnosť?

Včelárska vandrovka 1

Včelárska vandrovka

Dátum: 20. 2. 2020

Včelárska vandrovka

Oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny 1

Oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 19. 2. 2020

Oznamujeme,
že od: 21.02.2020 08:00 hod.
bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa.
Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 21.02.2020 13:30 a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.
Čísla domov, o ktoré sa jedná nájdete v prílohe.

Obecná zabíjačka  1

Obecná zabíjačka

Dátum: 14. 2. 2020

Príďte ochutnať zabíjačkové pochúťky a zabavte sa pri dobrej hudbe

#

VÝZVA OBČANOM

Dátum: 6. 2. 2020

Nemotoroví účastníci cestnej premávky

Voľného pracovné miesto 1

Voľného pracovné miesto

Dátum: 5. 2. 2020

Základná škola s materskou školou Babín
Babín 37
02952 Babín

Centrum pre deti a rodiny Istebné 1

Centrum pre deti a rodiny Istebné

Dátum: 30. 1. 2020

Centrum pre deti a rodiny Istebné
od FEBRUÁRA 2020 bude realizovať kurz-PRÍPRAVU na vykonávanie profesie PROFESIONÁLNEHO NÁHRADNÉHO RODIČA

#

Pozvánky na Valné zhromaždenia Pozemkové spoločenstvo Babin a Pozemkové spoločenstvo Mokraďská hoľa

Dátum: 29. 1. 2020

Valné zhromaždenie PS Babin dňa 15. Marca 2020 v MKS Babín o 15:00 hod
Čiastkové Valné zhromaždenie PS MH dňa 22. Marca 2020 v MKS Babín o 15:00 hod
Tešíme sa na Vašu účasť.

#

Mobilný výkup

Dátum: 24. 1. 2020

1.) Výkup farebných a drahých kovov
2.) Výkup železného šrotu
3.) Odvoz železného šrotu priamo od Vás aj v menších množstvách
4.) Likvidácia nadrozmerných konštrukčných celkov, hál a budov

XVIII.  Fašiangový ples 1

XVIII. Fašiangový ples

Dátum: 9. 1. 2020

Obec Babín a MKS v Babíne pozývajú na Fašiangový ples.
Dňa: 08.02.2020 o 19:00 hod. V MKS v Babíne.
Do tanca hrá hudobná skupina Perfect.
Cena vstupenky je 20€ pre jednu osobu.
V cene je zahrnutá (2x večera, víno , káva zákusok, tombolový lístok)
Predaj vstupeniek do 28.01.2020 na Obecnom úrade.

Vývoz komunálneho odpadu 1

Vývoz komunálneho odpadu

Dátum: 3. 1. 2020

Obec Babín oznamuje svojim občanom, že dňa 06.01.2020 (Pondelok) sa uskutoční spol. Technické služby, s.r.o. Dolný Kubín, vývoz komunálneho odpadu.
Nádoba na odpad z domácnosti KUKA nádoba nebude vyprázdnená:
- Ak v čase zvozu nebude umiestnená na verejne prístupnom mieste.
- V zimnom období ak nie je prístupové miesto a nádoba očistená od snehu a námrazy.
- V nádobe je odpad – horúci popol, stavebný materiál, dosky, kovové tyče, biologický odpad zo záhrad....
Technické služby, s.r.o. Dolný Kubín (so spoločnosťou má obec uzavretú zmluvu o zbere komunálneho odpadu) apeluje na všetkých občanov, aby zberné nádoby (kuka) v deň vývozu odpadu boli vyložené ráno pred 6:30 hod !!

Reportáž zameraná na triedenia skla 1

Reportáž zameraná na triedenia skla

Dátum: 3. 1. 2020

Počas vianočných sviatkov a Silvestra sa vyprodukuje oveľa viac odpadu (skla) ako počas bežných dní. Preto vzniknutý odpad - sklo, patrí do zelených kontajnerov a nie do KUKA nádob.

STLÁČANIE obalov pomôže triedenému zberu počas sviatkov 1

STLÁČANIE obalov pomôže triedenému zberu počas sviatkov

Dátum: 18. 12. 2019

Vianoce sú najkrajšie sviatky roka, zároveň však aj sviatky, kedy sa nárazovo tvorí najviac odpadov. Nikdy počas roka nie je dôležitejšie správne triedenie odpadov ako práve počas tohto obdobia, kedy v mnohých obciach môže dôjsť v dôsledku nestláčania obalov (najmä z papiera, plastov a pod.) k extrémne rýchlemu zapĺňaniu, ba až k prepĺňaniu kontajnerov na triedený zber.

Modernizácia turistického chodníka

Modernizácia medzinárodného turistického chodníka E3

Dátum: 17. 12. 2019

Prostredníctvom projektu Modernizácia medzinárodného turistického chodníka E3 sa výrazne prispelo ku skvalitneniu tohto turistického chodníka prechádzajúceho po hrebeni Oravskej Magury v lokalite Stodoly.

STAMAR

Vianočná súťaž

Dátum: 25. 11. 2019

Nákup nad 15€ do 04.01.2020 v predajni STAMAR Hruštín a hraj o skvelé ceny.

Žumpa

Nakladanie s odpadovými vodami

Dátum: 25. 11. 2019

Vybudovaním verejnej kanalizácie v rámci projektu „Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu,
etapa II.“ sú v obci pre väčšinu občanov vytvorené podmienky pre pripojenie sa na verejnú kanalizáciu.
Veľa občanov zodpovedne a bezodkladne pripojili svoje nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.
Evidujeme však nepripojené nehnuteľnosti a aj nehnuteľnosti, ktoré možnosť pripojiť sa nemajú, avšak
nenakladajú so žumpovými vodami v súlade so zákonom. Žumpy často nie sú vodotesné, občania ich obsah
vypúšťajú do cestných rigolov, tokov a podzemných vôd, alebo ich nelegálne zlikvidujú. Tento stav je
v súčasnej dobe neakceptovateľný.

Výberové konanie na voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesto

Dátum: 18. 11. 2019

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto: ekonóm, rozpočtár.

Centrum právnej pomoci

Centrum právnej pomoci

Dátum: 14. 11. 2019

Potrebujete právnu pomoc, ale nemáte prostriedky na jej zabezpečenie? Obráťte sa na Centrum právnej pomoci.

Africký mor ošípaných

Africký mor ošípaných

Dátum: 13. 11. 2019

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava upozorňuje na akútnu, vysoko nákazlivú chorobu domácich ošípaných a diviakov prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat.

Sedem hriechov a sedem cností

Sedem hriechov a sedem cností v Dolnom Kubíne

Dátum: 5. 11. 2019

Sedem hriechov kontra sedem cností. Aj tak by sa dala jednou vetou charakterizovať jedinečná výstavná kolekcia drevených plastík slovenských a poľských neprofesionálnych rezbárov, ktorá bude sprístupnená 11. novembra 2019 vo výstavných priestoroch Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

S náročnými a imaginárnymi témami sa pasovali ľudoví rezbári v rokoch 2017 a 2019 na medzinárodných rezbárskych plenéroch Návraty k Siváňovcom v obci Babín. Aktuálna výstava je zapožičaná z jej stálej expozície ľudového rezbárstva, v ktorej je aktuálne už zhromaždených 120 drevených plastík, výsledkov tvorivých stretnutí. Tie obec známa rezbárskou tradíciou od roku 2004 realizuje s podporou Oravského kultúrneho strediska.

„Témou smrteľných hriechov sme chceli upozorniť na zmenu pováh a priorít ľudí spoločnosti práve prostredníctvom rezbárskej tvorby, naopak, sedem cností môže slúžiť ako inšpirácia ako odolať pokušeniam i súčasného prostredia.“ Tak približuje výstavný zámer riaditeľ strediska Miroslav Žabenský.

Sedem hlavných hriechov je podľa rímskokatolíckej tradície sedem hriechov, ktoré sú zväčša pôvodom ďalších hriechov. Patria k nim obžerstvo, lakomstvo, smilstvo, pýcha, lakomstvo, hnev a lenivosť. Naopak, medzi sedem cností, ustanovených okolo roku 600 pápežom Gregorom I. Veľkým, patrí pokora, štedrosť, dobroprajnosť, trpezlivosť, cudnosť, striedmosť a činnorodosť.

Výstava potrvá do 29. novembra a v spolupráci s Obecným úradom v Babíne ju pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Kalendár podujatí v novemberi 1

Kalendár podujatí v novemberi

Dátum: 30. 10. 2019

Prehľad podujatí na Orave v mesiaci november

#

Smútočné oznámenie

Dátum: 14. 10. 2019

Smútočné oznámenie

Výkup železného šrotu

Dátum: 19. 9. 2019

Spoločnosť KOVOT Lokca, oznamuje občanom, že dňa 1.10.2019, čase od 9:00 do 15:30 hod. vo dvore Obecného úradu v Babíne sa uskutoční výkup železného šrotu, farebných kovov a autobaterií.

Zobrazeno 61-90 z 108

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 31. 5. 2020
silný dážď 9 °C 6 °C
pondelok 1. 6. slabý dážď 13/5 °C
utorok 2. 6. mierny dážď 11/3 °C
streda 3. 6. slabý dážď 15/3 °C

Za vôňou dreva

Za vôňou dreva

EUROFONDY

Eurofondy

Mapový portál

Mapový portál

Foto mapa obce

Foto mapa obce

Natur-pack

np

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 124
TÝŽDEŇ: 1259
CELKOM: 81498

Organizácie a spolky

Mapa