Menu
Obec Babín
Obec Babín
Obec Babín

Stála expozícia ľudového rezbárstva

Stála expozícia ľudového rezbárstva v Babíne

Mapa galérie v Babíne

STÁLA EXPOZíCIA ĽUDOVÉHO REZBÁRSTVA V BABÍNE

Adresa: Babín 372, 029 52 Babín

GPS: 49.331519, 19.380988

Návštevu stálej expozície ľudového rezbárstva v Babíne je nutné nahlásiť na

Obecnom úrade Babín:

Obec Babín, Babín 50, 029 52 Babín, Slovenská republika

email: obecbabin@orava.sk

tel.č.: +421435577207, +421917773541, +421905569465

Vstupné: DOBROVOĽNÉ

 

REZBÁRSKY PLENÉR "NÁVRATY K SIVÁŇOVCOM"

           V nadväznosti na dlhodobú rezbársku tradíciu a pamiatku ľudového insitného tvorcu Štefana Siváňa sa v roku 2002 uchytila myšlienka znovuoživenia tohto umenia v podobe zorganizovania rezbárskeho plenéra. Zrodila sa u syna Štefana Siváňa mladšieho, ktorý v spolupráci s obcou Babín a Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne zorganizovali prvé stretnutie šiestich neprofesionálnych ľudových rezbárov, ktorí svoju tvorbu  umelecky prezentovali v exteriérových priestoroch na dvore rodného domu Štefana Siváňa. A tak rezbársky plenér pomenovali pod názvom: „Návraty k Siváňovi“. Východiskovým materiálom pre ich tvorbu bolo lipové drevo a pracovnými nástrojmi  rezbárske dláta. Toto prvé stretnutie ľudových neprofesionálnych tvorcov bolo zámerne organizované v polovici mesiaca august, na počesť narodenia Štefana Siváňa (14.08.1906). Vybratým námetom  boli symboly sakrálneho umenia na dedine, ktoré dedinských ľudových tvorcov ovplyvnili najviac.

      V nasledujúcom roku 2003 sa rezbársky plenér ľudových tvorcov niesol už v medzinárodnom duchu. Na tomto druhom rezbárskom sympóziu sa k oravským ľudovým tvorcom pridal aj prizvaný poľský ľudový rezbár  Bartosz Zachwieja, rodák z poľskej Rabky. Účastníci sa však presunuli z rodného domu Štefana Siváňa do priestorov školskej záhrady.

        V poradí štvrtý medzinárodný rezbársky plenér bol posledným vystúpením pre neprofesionálneho ľudového tvorcu Štefana Siváňa mladšieho. Jeho predčasná smrť zavŕšila ľudovú tvorbu rodu Siváňovcov v obci Babín. Ako spomienkou na túto skutočnosť, zostáva jeho posledné dielo z lipového dreva pod názvom „Harmonikár Jozef“.

       Z úcty k Štefanovi Siváňovi st. aj Štefanovi Siváňovi ml.   nasledujúci piaty medzinárodný rezbársky plenér poznamenala zmena   názvu: „Návraty k Siváňovcom“. Podujatie, zamerané na ľudovú rezbársku tvorbu, sa koná pri budove starej školy, v ktorej je vytvorená stála expozícia  ľudového rezbárstva. Stála expozícia v roku 2006 zahŕňala tvorbu slovenských a poľských ľudových tvorcov situovaných do dvoch výstavných priestorov na prvom poschodí.  Ôsmy rezbársky plenér obohacuje stálu expozíciu o diela od ľudových tvorcov z Českej republiky. V roku 2010 expozícia ľudového rezbárstva v Babíne eviduje 70 plastík od 30 ľudových tvorcov.

        Toho času už stála expozícia zastrešuje 105 rezbárskych ľudových diel z produkcie 40 ľudových rezbárov, ktorých umelecká tvorba reprezentuje české, poľské a slovenské regióny.

STÁLA EXPOZÍCIA ĽUDOVÉHO REZBÁRSTVA V BABÍNE

       Výsledkom rezbárskych plenérov počas pätnástich ročníkov (2019) rezbárskeho plenéru „Návraty k Siváňovi“„Návraty k Siváňovcom“ je rozsiahla zbierka umeleckých predmetov, ktoré si vyžadovali reprezentatívne umiestnenie a výstavné priestory. Pozornosť vedenia Obce Babín sa upriamila na nevyužitú budovu starej školy, vybudovanej v roku 1913 v centre obce, ktorá už svojou polohou a nevyužitím  spĺňala zámer na zriadenie stálej expozície ľudového rezbárstva. Po jej nadobudnutí do vlastníctva obce v roku 2006, kedy ju získava kúpou od spoločnosti AKORD, a.s. Námestovo za sumu  450 000,- Sk, sa v jej priestoroch uskutočnili  rekonštrukčné práce. V rámci tejto rekonštrukcie boli vytvorené  3 miestnosti na výstavné  prezentovanie nadobudnutých exponátov z vytvoreného  zbierkového  fondu. Tieto zbierkové predmety boli zriaďovateľom a správcom budovy stálej expozície ľudového rezbárstva Obcou Babín bezodkladne zaevidované v majetku obce.    

            Inštalácia stálej expozície bola zrealizovaná z rozpočtu obce a s finančným podporou firmy Stavebniny Marián Grígeľ z  Námestova. Slávnostné otvorenie stálej expozície sa uskutočnilo 13. augusta 2006. Otvorenie stálej expozície bolo iniciované pri príležitosti nedožitých 100. narodenín Štefana Siváňa st.

 

 Rozčlenenie stálej expozície ľudového rezbárstva, jej popis

        Nová stála expozícia ľudového rezbárstva, ktorá bola inštalovaná v troch miestnostiach v priestoroch objektu, súčasnému návštevníkovi predstaví bohatú rezbársku produkciu domácich tvorcov, ale aj tvorcov z iných oblastí Oravy i zahraničia.

           Prvá časť je venovaná pôvodnej domácej tvorbe Štefana Siváňa st. a jeho syna Štefana Siváňa ml. prezentovaná prostredníctvom informačných panelov, s dôrazom na špecifické znaky oboch tvorcov.  Dominantné  znaky ich rezbárskeho umenia  majú výraznú výpovednú hodnotu v porovnaní s ostatnou regionálnou tvorbou. Informačné panely sa venujú aj histórii rezbárstva v obci a jednotlivým ročníkom rezbárskych plenérov. V miestnosti  na vyvýšenom drevenom podstavci nachádza sa jediná drevená plastika "Dedo Siváň" od Janka Palka z roku 2002. Táto plastika má za účel predstaviť osobnosť Štefana Siváňa st.

            V druhej časti expozície je umiestnená najrozsiahlejšia zbierka drevených plastík, ktorá je tematicky rozdelená. Pri vstupe do miestnosti sa nachádzajú plastiky vyjadrujúce tematiku Práca na poli, ďalšiu časť exponátov tvorí súbor plastík s tematickým zameraním Muzikanti a najdominantnejšiu časť expozíciie  predstavujú   Apoštoli, ktorú tvorí trinásť sakrálnych plastík apoštolov.  Koncepčné zameranie v tejto časti novej expozície vychádza z bohatého fondu rezbárskej produkcie z trinástich plenérov, ako aj systematickej dokumentácie prezentovaných artefaktov, s dôrazom na  samotné stvárnenie zadanej témy, použitú techniku a štýl  nadšených amatérov. Exponáty sú inštalované takým spôsobom, aby vynikli nielen v tematických okruhoch, ale zároveň  prezentovali osobitne každého jedného tvorcu podľa jeho štýlu a  spôsobu stvárnenia.

            Tretia, voľná  časť expozície slúži ako priestor pre inštalovanie  vybraných exponátov z rezbárskej produkcie  nových tvorcov z  budúcich  rezbárskych plenérov. Zároveň  poskytuje priestor pre organizovanie ďalších aktivít, spojených s rezbárskou tvorbou, predovšetkým so zameraním na mladú generáciu. V jej radoch je potrebné hľadať ďalších potenciálnych nástupcov súčasných rezbárov, ktorí budú ďalej šíriť a udržiavať miestne a regionálne tradície   v  oblasti ľudového umenia  na Orave.  Tento priestor bude zároveň živou expozíciou, ktorá by sa mala stať výrazným komunikačným prostriedkom v styku s verejnosťou v záujme prezentácie ľudových tradícií na Orave v širšom európskom kontexte s nadväznosťou na hlbšie poznanie regiónu.

Individuálne výstavy a kultúrne podujatia v stálej expozícii ľudového rezbárstva v Babíne

            Okrem stálej expozície boli vo výstavných priestoroch zrealizované aj dve krátkodobé individuálne výstavy.

  1. Názov výstavy: Štefan Siváň – výstava k nedožitému 100. výročiu narodenia

            Usporiadateľ: Obec Babín, Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

            Miesto konania: Stála expozícia ľudového rezbárstva v Babíne

            Termín: 13.8. - 14.8. 2006

           Kurátor výstavy: akad. maliar Ondrej Ivan

 

  1. Názov výstavy: Ako vzniká dielo – kamenno-sochár Leszek Cieslik

            Usporiadateľ: Obec Babín, Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín a Regionálne  

            stredisko kultúry v Bielsko-Bialej

            Miesto konania: Stála expozícia ľudového rezbárstva v Babíne

            Termín: 19.3.-5.4.2007

            Kurátor výstavy: Mgr. Zbiszek Michierdzinski

 

            V priestoroch stálej expozície ľudového rezbárstva sa uskutočnili aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia a tvorivé dielne pre deti, zamerané na fyzickú prácu s drevom a priblíženie rezbárstva mladšej generácii. Medzi tieto podujatia patril aj prvý ročník podujatia pod názvom Betlehemské Vianoce, konaný 25. decembra 2006, ktorý úzko súvisí s ľudovou rezbárskou tvorbou v obci Babín.

Medzinárodný rezbársky plenér: Návraty k Siváňovcom

Medzinárodný rezbársky plenér: "Návraty k Siváňovcom".

 

Stála expozícia ľudového rezbárstva I.

Stála expozícia ľudového rezbástva II.

Výstavné priestory stálej expozície ľudového rezbárstva

 

 

Použitá literatúra:

MATYS, M.: Stála expozícia ľudového rezbárstva v Babíne : Seminárna práca. Banská Bystrica : FFUMB, 2018, 14 s.

DANGLOVÁ, Oľga: Naivné umenie. In: Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru [online]. [cit. 7.1.2018]. Dostupné na: http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=3282

ĽUPTÁKOVÁ, Eva et al.: Štefan Siváň : Rezbár z Oravy. 1. vyd. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o., 2007. 96 s. ISBN 978- 80- 89208-81-4              

MATYS, Martin et al.: Monografia obce Babín. 1. vyd. Babín : Obec Babín, 2010. 427 s. ISBN 80-970635-0-4.

PACH-SZNEPKA, Katarzyna et al.:  Na szlakach tradycji. Po cestách tradícií. Bielsko-Biala: Regionalny Ośrodek Kultury, 2005. 94 s. ISBN 83-917490-1-0

 

 

 

 

Videomapa obce

Virtuálny cinotrín

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návraty k Siváňovcom

Návraty k Siváňovcom

Baner

 

Za vôňou dreva

Za vôňou dreva

EUROFONDY

Eurofondy

Mapový portál

Mapový portál

Foto mapa obce

Foto mapa obce

Natur-pack

baner

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:154
TÝŽDEŇ:842
CELKOM:418939

Organizácie a spolky

Mapa