Obec Babín
Obec Babín
Obec Babín

ÚVZ SR: Praktické informácie a kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR po príchode z rizikových krajín

ÚVZ SR: Praktické informácie a kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR po príchode z rizikových krajín 1

Všetky osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v zozname menej rizikových krajín (v zozname sú: Austrália, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Čína, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Holandsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko a od pondelka 20. júla 2020 od 7:00 aj Spojené kráľovstvo), sa musia prihlásiť na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, aby ho oboznámili s cestovateľskou anamnézou. RÚVZ v SR im pomôže zorientovať sa v situácii, oboznámi ich s pravidlami domácej izolácie a zmanažuje testovanie na ochorenie COVID-19, najskôr na 5. deň po príchode. Toto vyšetrenie si osoba neuhrádza sama.

Čo robiť po príchode zo zahraničia

Izolácia v domácom prostredí je nariadená až do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórna diagnostika nie je nutná pre deti do troch rokov. Domáca izolácia sa nariaďuje i ostatným osobám žijúcim v spoločnej domácnosti. Zároveň všetky osoby, ktoré počas posledných 14 dní navštívili tzv. rizikovú krajinu a prídu na územie SR, sa musia hlásiť aj svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý im vystaví PN z dôvodu karantény pre COVID-19.


Ak sa u osôb po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prišli, prejavia príznaky respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a oboznámiť ho s cestovateľskou anamnézou. Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky a liečby. To isté platí aj pre osoby, u ktorých sa objavia príznaky respiračného ochorenia a vedia, že boli v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia.


Praktické informácie/príchod zo zahraničia

 • V prípade príletu: Rúško majte aj pri transfere letiskom, nie iba v lietadle.

 • Ak vás prídu vyzdvihnúť autom na letisko alebo stanicu, nielen vy, ale aj vodič tohto auta musí mať rúško. Pred nástupom do auta si dezinfikujte ruky. Odporúčame mať pri ceste pootvorené okná.

 • Ak na zvolené miesto pobytu cestujete verejnou hromadnou dopravou, po celý čas majte rúško a podľa možnosti udržiavajte čo najväčší odstup od ostatných ľudí. Zvoľte čo najkratšiu a najrýchlejšiu cestu na miesto, kde sa budete zdržiavať počas nasledujúcich dní.

 • Po príchode do cieľa telefonicky alebo e-mailom kontaktujte regionálny úrad verejného zdravotníctva, do ktorého územnej pôsobnosti spadá zvolené miesto pobytu. Následne osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia, aj osoby, ktoré s nimi na danom mieste žijú, zostanú v domácej izolácii.

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva najskôr na piaty deň po príchode zabezpečí testovanie na ochorenie COVID-19. Po výsledku testu buď dostanete SMS o negativite a domáca izolácia sa končí, alebo, v prípade pozitívneho výsledku testu, vás regionálny úrad verejného zdravotníctva bude kontaktovať a presne oboznámi s ďalším postupom.

 • Až do obdržania negatívneho výsledku testu je osoba povinná dodržiavať domácu izoláciu na mieste, ktoré si určí.


Praktické informácie/domáca izolácia

 • Počas domácej izolácie neopúšťajte miesto vášho pobytu. Obmedzte  kontakty s inými osobami a neprijímajte návštevy.

 • Nákupy si zorganizujte s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poproste ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti, resp. služby samospráv, prípadne sa obráťte na miestny spolok Slovenského Červeného kríža.

 • Medzi základné preventívne opatrenia voči vírusovému ochoreniu patrí najmä dôsledné umývanie rúk dezinfekčným mydlom a časté, nárazové vetranie miestností. Kľučky, povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu. Používajte jednorazové papierové a vlhčené utierky.

 • Každý člen rodiny má mať svoj vlastný uterák. Rovnako vlastný tanier, poháre či príbor. Ideálnym riešením pre člena rodiny, ktorý prišiel zo zahraničia, je samostatná izba a minimálne kontakty s ostatnými. Ak to aj nie je možné, každý člen rodiny by mal urobiť maximum pre to, aby k prípadnému prenosu ochorenia neprišlo.

 • Ak sa domáca izolácia vykonáva v rodinnom dome, je v poriadku tráviť čas na dvore.

 • V prípade bytového domu možno rešpektovať nutné a krátke opustenie priestorov – (vyhodiť smeti, prebrať nákup, vyvenčiť psa a podobne) samozrejme, za nutnosti prekrytých horných dýchacích ciest, sociálneho odstupu a dezinfikovania rúk pred opustením bytu. Rovnako je podstatné nezdržiavať sa zbytočne v spoločných priestoroch bytového domu, nepoužívať výťah. Na opustenie bytového domu treba mať relevantný dôvod, pretože v prípade nahlásenia porušenia karantény je otázne dokazovanie, že to bolo nevyhnutné opustenie miesta izolácie.

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva vás skontaktuje s výzvou na testovanie a inštrukciami. Odbery v domácom prostredí sa vykonávajú len vo výnimočných prípadoch, bude preto potrebné navštíviť odberné miesto.

 • Na odberné miesto odporúčame dopraviť sa vlastným autom a len osoby, ktoré budú testované. Ak nie ste vodič, je potrebné, aby osoba, ktorá vás vezie, rovnako ako vy, mala rúško. Vhodné je, aby spolujazdec sedel na zadnom pravom sedadle a mal aspoň sčasti otvorené okno. 

 • Ak to situácia dovoľuje, možno zájsť k odbernému miestu aj pešo, samozrejme za dodržania hygienických opatrení – nosenie rúška, sociálny odstup od cudzích ľudí, dezinfekcia rúk pred opustením domu/bytu.

 • Ak sa necítite dobre a máte podozrenie že ide o príznaky COVID 19, je potrebné bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý posúdi zdravotný stav a určí ďalší postup.

 


Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR

Okres

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ)

Telefón

e-mail

Bánovce nad Bebravou

Trenčín

911 763 203

tn.covid19@uvzsr.sk

Banská Bystrica

Banská Bystrica

918 659 580

epidbb@vzbb.sk

Banská Štiavnica

Žiar nad Hronom

911 214 488

zh.epid@uvzsr.sk

911 214 488

Bardejov

Bardejov

(54) 472 39 05

bj.epida@uvzsr.sk

(54) 488 07 01

917 121 946

Bratislava 1-5

Bratislava

917 426 075

ba.epi@uvzsr.sk

Brezno

Banská Bystrica

918 659 580

epidbb@vzbb.sk

 

Bytča

Žilina

911 600 203

za.epi@uvzsr.sk

905 342 812

Čadca

Čadca

919 453 544

ca.koronavirus@uvzsr.sk

Detva

Zvolen

(45) 555 23 58

zv.epid@uvzsr.sk

Dolný Kubín

Dolný Kubín

908 460 521

dk.epd@uvzsr.sk

Dunajská Streda

Dunajská Streda

910 459 200

ds.koronavirus@uvzsr.sk

(31) 591 1234

(31) 591 1235

Galanta

Galanta

907 996 734

ga.epid@uvzsr.sk

Gelnica

Spišská Nová Ves

910 118 266

 

Hlohovec

Trnava

905 903 053

tt.epida@uvzsr.sk

Humenné

Humenné

(57) 775 26 07

hn.epi@uvzsr.sk

908 440 174

Ilava

Považská Bystrica

(42) 44 502 33

pb.epid@uvzsr.sk

(42) 44 502 11

911 727 930

Kežmarok

Poprad

911 635 260

 

Komárno

Komárno

911 305 651

koronaviruskn@uvzsr.sk.

Košice – 1-4, okolie

Košice

918 389 841

koronavirus@ruvzke.sk

 

Krupina

Zvolen

(45) 555 23 58

zv.epid@uvzsr.sk

Kysucké Nové Mesto

Čadca

919 453 544

ca.koronavirus@uvzsr.sk

Levice

Levice

(36) 6 305 340

lv.epid@uvzsr.sk

948 632 973

Levoča

Poprad

911 635 260

 

Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

911 236 988

lm.oe@uvzsr.sk

903 550 420

Lučenec

Lučenec

(47) 43 235 72

lc.epidemiologia@uvzsr.sk

Malacky

Bratislava

917 426 075

ba.epi@uvzsr.sk

Martin

Martin

902 740 766

mt.epid@uvzsr.sk

Medzilaborce

Humenné

(57) 775 26 07

hn.epi@uvzsr.sk

908 440 174

Michalovce

Michalovce

(56) 6880 617

mi.epid@uvzsr.sk

(56) 6880 621

Myjava

Trenčín

911 763 203

tn.covid19@uvzsr.sk

Námestovo

Dolný Kubín

908 460 521

dk.epd@uvzsr.sk

Nitra

Nitra

(37) 65 604 64

nr.covid@uvzsr.sk

(37) 65 604 61

Nové Mesto nad Váhom

Trenčín

911 763 203

tn.covid19@uvzsr.sk

Nové Zámky

Nové Zámky

(35) 64 009 97

nz.epid@uvzsr.sk

903 464 532

Partizánske

Prievidza so sídlom Bojnice

(46) 519 20 26

koronavirus@ruvzpd.sk

Pezinok

Bratislava

917 426 075

 

Piešťany

Trnava

905 903 053

tt.epida@uvzsr.sk

Poltár

Lučenec

(47) 43 235 72

lc.epidemiologia@uvzsr.sk

Poprad

Poprad

911 635 260

 

Považská Bystrica

Považská Bystrica

(42) 44 502 33

pb.epid@uvzsr.sk

(42) 44 502 11

911 727 930

Prešov

Prešov

911 908 823

po.epidemiologia@uvzsr.sk

po.sekretariat@uvzsr.sk

po.riaditel@uvzsr.sk

910 752 010

(51) 7580 337

(51) 7580 368

(51) 7580 345

(51) 7580 342

(51) 7580 351

Prievidza

Prievidza so sídlom Bojnice

(46) 519 20 26

koronavirus@ruvzpd.sk

Púchov

Považská Bystrica

(42) 44 502 33

pb.epid@uvzsr.sk

(42) 44 502 11

911 727 930

Revúca

Rimavská Sobota

918 542 763

rs.epid@uvzsr.sk

Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

918 542 763

rs.epid@uvzsr.sk

Rožňava

Rožňava

918 222 887

rv.koronavirus@uvzsr.sk

Ružomberok

Liptovský Mikuláš

911 236 988

lm.oe@uvzsr.sk

Čo robiť po príchode zo zahraničia

 

Telefónne čísla sú k dispozícii v pracovné dni od 8:00 do 15:00.

Dátum vloženia: 22. 7. 2020 11:18
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 7. 2020 11:24
Autor: Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. hlavný hygienik SR

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 23. 11. 2020
zamračené 3 °C 0 °C
utorok 24. 11. jasná obloha 5/-2 °C
streda 25. 11. jasná obloha 6/-1 °C
štvrtok 26. 11. jasná obloha 6/-1 °C

Za vôňou dreva

Za vôňou dreva

EUROFONDY

Eurofondy

Mapový portál

Mapový portál

Foto mapa obce

Foto mapa obce

Natur-pack

np

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 121
TÝŽDEŇ: 121
CELKOM: 113632

Organizácie a spolky

Mapa