Menu
Obec Babín
Obec Babín
Obec Babín

Vyhláška k organizácii hromadných podujatí - 2/2022 V. v. SR

Vyhláška k organizácii hromadných podujatí - 2/2022 V. v. SR 1

Účinnosť vyhlášky: 12.1.2022

Hromadné podujatia sa po novom delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od rizikovosti sú následne určené maximálne limity účastníkov.
 

1.   Nízko rizikové podujatia

 • účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,

 • platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov,

 • povinné sedenie

 • hromadné podujatie prebieha bez spevu a bez povzbudzovania
   

            Podmienky:

 • režim OP,

 • najviac 50 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb


Príklad: medzi nízkorizikové podujatia možno zaradiť kino bez konzumácie jedál a nápojov v sále, bohoslužby bez spevu alebo divadelné predstavenie bez občerstvenia.


2.   Stredne rizikové podujatia

 • účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,

 • na hromadnom podujatí je fixné sedenie alebo státie
   

Podmienky:

 • režim OP,

 • najviac 25 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb


Príklad: medzi stredne rizikové podujatia možno zaradiť kino s konzumáciou jedál v sále, športové podujatia s divákmi, bohoslužby so spevom a podobne.


3.   Vysoko rizikové podujatia

 • hromadné podujatie v prevádzke verejného stravovania, alebo 

 • iné hromadné podujatie, ktoré nespadá do nízko alebo stredne rizikových podujatí
   

Podmienky:

 • režim OP,

 • maximálne 20 osôb,

 • povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo emailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania - organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť


Príklad: medzi vysoko rizikové hromadné podujatia možno zaradiť oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne.


Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia (paragraf 3 vyhlášky)

 • vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu

 • umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami

 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia

 • zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov

 • často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov

 • hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami

 • zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP, osoby usadené v hľadisku podujatia, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť a pod.

 • zabezpečiť vyvesenie oznamov o povolenom počte účastníkov, o potrebe prekrytia horných dýchacích ciest a ďalšie oznamy - podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške

 • tam, kde je to možné, zabezpečiť sedenie v každom druhom rade


Osobitné podmienky (za dodržania všeobecných podmienok, ak nie je stanovené inak):


A)  Bohoslužby, sobášne obrady a obrady krstu

 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku, 

 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou

 • zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované vyššie)

Sobášne obrady vrátane civilných a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení. Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia.  


B)  Zasadnutia a schôdze verejných orgánov a ich poradných orgánov; zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona a voľby

 • nie je stanovený režim a neplatí povinnosť uchovávať kontakty zúčastnených osôb


C)  Profesionálne športové súťaže a tréningy (vymenované vo vyhláške v paragrafe 2, odsek h)

 • Povinné testovanie hráčov a členov organizačného tímu, ktorí nie sú očkovaní alebo neprekonali COVID-19 (podrobnosti vo vyhláške v paragrafe 6)

 • Pre športovcov a organizátorov teda neplatí výhradný režim OP


D)  Ostatné športové súťaže a tréningy pre osoby nad 18 rokov

 • režim OP

 • najviac 100 osôb


E)  Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov

 • najviac 100 osôb

 • režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách.


Príklad: medzi hromadné podujatia pre osoby do 18 rokov možno zaradiť tréningy pre deti, kultúrne predstavenia určené pre deti a podobne.


F)  Kultúrne podujatia

 • zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práci s publikom,

 • vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou


G) Činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport

 • Len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva


!

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v súvislosti s povolenými hromadnými podujatiami v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia. 


Na účely vyhlášky sa pod pojmom OP, resp. OTP, rozumie:
 

 • Očkovaní (O):

 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou 

 • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou

 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia

 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku

 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa  odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a zároveň je schopná sa preukázať

 • certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky a

 • negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu
   

 • Testovaní (T):

Negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:

 • RT-PCR alebo LAMP test nie starším ako 72 hodín od odberu alebo

 • antigénový test nie starší ako 48 hodín od odberu - u detí do 18 rokov sa za antigénový test považuje test vykonaný v domácom prostredí v rámci výučby na školách
   

 • Po prekonaní (P):

 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.


Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

 

Vyhláška v plnm znení tu:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_2.pdf

 

Dátum vloženia: 12. 1. 2022 8:26
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 1. 2022 8:30
Autor: ÚVZ SR

Videomapa obce

Virtuálny cinotrín

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návraty k Siváňovcom

Návraty k Siváňovcom

Baner

 

Za vôňou dreva

Za vôňou dreva

EUROFONDY

Eurofondy

Mapový portál

Mapový portál

Foto mapa obce

Foto mapa obce

Natur-pack

baner

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:244
TÝŽDEŇ:762
CELKOM:433516

Organizácie a spolky

Mapa