Obec Babín
Obec Babín
Obec Babín

Aktuality

Zobrazeno 31-60 z 108
Spoločný stavebný úrad Zákamenné 1

Spoločný stavebný úrad Zákamenné

Dátum: 3. 4. 2020

Zmena úradných hodín.

#

OBMEDZENÝ REŽIM FUNGOVANIA ZÁKAZNÍCKYCH SLUŽIEB SSE

Dátum: 3. 4. 2020

Prijatie opatrení na minimalizovanie šírenia ochorenia koronavírusu COVID - 19.

Zápis detí do 1. ročníka 1

Zápis detí do 1. ročníka

Dátum: 2. 4. 2020

Zápis detí do 1. ročníka sa v našej škole uskutoční dňa 15. apríla 2020 (streda) v čase od 10.00 h. do 17.00 h. v budove školy bez prítomnosti detí.

#

"Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete".

Dátum: 1. 4. 2020

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny - SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva. Čím väčšiu informovanosť dosiahneme, tým bude riziko nápadu trestnej činnosti menšie.

#

Vláda SR dňa 31.03.2020 schválila zmeny v Zákonníku práce

Dátum: 1. 4. 2020

Rýchly prehľad zmien: zmeny sa dotýkajú napríklad toho, že zamestnávateľ bude oprávnený nariadiť výkon práce z domu, predlžuje sa o mesiac podporné obdobie v nezamestnanosti, novela tiež prináša zmenu - zamestnávatelia, ktorí museli pozastaviť výrobu alebo obmedziť činnosť, bez odborárov vo firme budú môcť rozhodnúť, že v prípade prekážky v práci môžu poskytovať zamestnancom náhradu mzdy v sume 80 % priemerného zárobku, najmenej však vo výške minimálnej mzdy. Novela, ktorú vláda schválila s pripomienkami, upravuje organizáciu pracovného času, dovolenky a prekážky v práci na strane zamestnanca aj zamestnávateľa.

#

Európska komisia a boj proti dezinformáciam

Dátum: 1. 4. 2020

Vzhľadom na tok neustálych a škodlivých informácii týkajúci sa najmä zdravia zverejnila Európska komisia špecializovanú stránku na boj proti dezinformáciám. Na základe komunikácie Európskej komisie s jednotlivými platformami (Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla) sa potvrdil tok dezinformácii, ktoré vo veľkom množstve tieto platformy odstraňujú a zaviedli aj opatrenia na odstránenie reklám týkajúcich sa falošných ochranných prostriedkov, ako sú masky. Na odhalení šírenia dezinformácií o pandémii pracuje aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

#

Zatvorenie poštového strediska Babín

Dátum: 1. 4. 2020

Slovenská Pošta oznamuje zákazníkom, že od 01.04. 2020 do 07.04.2020 bude poštové stredisko Babín zatvorené z prevádzkových dôvodov.

#

Dovoz potravín pre seniorov

Dátum: 26. 3. 2020

Vážení seniori, na základe nariadenia vlády SR (povinnosť obce zabezpečiť dovoz potravín pre seniorov) zo dňa 24. 03. 2020, Vás chcem informovať o možnosti dovozu tovaru, ktorú ponúka spoločnosť JTD taxi, s.r.o. v spojení s predajňou potravín a rozličného tovaru.

Podpora mladých a malých farmárov 1

Podpora mladých a malých farmárov

Dátum: 26. 3. 2020

Poľnohospodári pozor! Je tu skvelá šanca ako získať financie na vaše podnikanie.

#

Nové opatrenia pre obyvateľov obce Babín

Dátum: 25. 3. 2020

Obec Babín oznamuje občanom obce Babín v súvislosti s usmerneniami Úradu vlády SR a Krízového štábu SR vo veci šírenia ochorení koronavírusom COVID 19 prijať nasledovné opatrenia obce s účinnosťou od 24. 03. 2020.

#

Úrad verejného zdravotníctva SR - nové opatrenia

Dátum: 25. 3. 2020

Nové opatrenia voči zamedzeniu šírenia koronavírusu COVID - 19, platné od 25.03.2020.

Úprava poštových služieb 1

Úprava poštových služieb

Dátum: 24. 3. 2020

S cieľom chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke ako aj obyvateľov miest a obcí, Slovenská pošta od utorka 24. marca 2020 do 5. apríla 2020 upraví otváracie hodiny pobočiek na celom území Slovenska.

Upozornenie na podvody páchané na seniorov počas šírenia koronavírusu COVID - 19 1

Upozornenie na podvody páchané na senioroch počas šírenia koronavírusu COVID - 19

Dátum: 24. 3. 2020

V súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID - 19 Vás Ministerstvo vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na území boli Slovenska zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch.

#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 22. 3. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

#

ŽSK- Opatrenie na prevádzku autobusových spojov

Dátum: 20. 3. 2020

Vzhľadom na riziko šírenia ochorenia COVID - 19, bude prímestská autobusová doprava prevádzkovaná od 23.03.2020 v prázdninovom režime.

Úrad verejného zdravotníctva SR- piata aktualizácia 1

Úrad verejného zdravotníctva SR- piata aktualizácia

Dátum: 20. 3. 2020

Usmernenie
hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti
s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
(piata aktualizácia)

#

MZ SR- Nové infografiky pre COVID - 19

Dátum: 19. 3. 2020

Ministerstvo zdravotníctva SR dáva do pozornosti nové infografiky pre COVID-19, ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy.
Všetky informácie pre verejnosť sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/.

#

Opatrenie na úpravu prevádzky

Dátum: 19. 3. 2020

Od 19.03.2020 bude prímestská autobusová doprava počas pracovných dní prevádzkovaná ako v sobotu a budú prevádzkované autobusové spoje bez označenia a s označením 6.

#

Karanténne opatrenia

Dátum: 19. 3. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia“ .
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020.

#

Zodpovednosťou ochránime aj pracovníkov zberových spoločností

Dátum: 18. 3. 2020

V zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva sú prevádzky na zber a výkup druhotných surovín, ako aj všetky prevádzky okrem udelených výnimiek (potraviny, lekárne, drogérie, banky, pošty, mobilný operátori) dočasne ZATVORENÉ DO ODVOLANIA.

#

Úrad verejného zdravotníctva SR - Doplnenie opatrenia

Dátum: 17. 3. 2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako prislušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva na základe záverov z
rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 16.03.2020, dopĺňa opatrenie.

#

COOP Jednota-prijaté opatrenia

Dátum: 16. 3. 2020

COOP Jednota Námestovo vzhľadom na mimoriadnu situáciu a poskytovanie núdzového zásobovania upravuje otváraciu dobu na predajniach.

Spoločný stavebný úrad Zakamenné v Námestove- stavebný úrad

Dátum: 16. 3. 2020

V súvislosti s usmernením Ministerstva vnútra, následne s usmernením Krízového štábu SR vo veci šírenia ochorenia koronavírusom COVID-19 na území Slovenskej republiky, prijíma následné opatrenia s platnosťou od 16. marca 2020
ruší všetky stavebné konania kolaudačné konania
a všetky ostatné konania.

#

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 16. 3. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia z 15.03.2020

#

Usmernenie vo veci prijatia opatrení na území obce Babín

Dátum: 13. 3. 2020

Obec Babín odporúča svojim občanom v súvislosti s usmerneniami Ministerstva vnútra SR a Krízového štábu SR vo veci šírenia ochorení koronavírusom COVID 19 prijať nasledovné opatrenia obce s účinnosťou od 13. 03. 2020:

Prázdninový režim v prímestskej autobusovej doprave na území Žilinského samosprávneho kraja 1

Prázdninový režim v prímestskej autobusovej doprave na území Žilinského samosprávneho kraja

Dátum: 13. 3. 2020

Zavedenie prázdninového režimu v prímestskej autobusovej doprave v celom Žilinskom samosprávnom kraji.

Zmena vlakovej dopravy 1

Zmena vlakovej dopravy

Dátum: 13. 3. 2020

Informácie od Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., (ŽSSK), v súlade s usmerneniami Ústredného krízového štábu.
ŽSSK mení grafikon a uľahčuje vrátenie cestovných dokladov. Už od 13. 03. 2020.

Úrad Verejného zdravotníctva SR

Rozhodnutie Úradu Verejného zdravotníctva SR- Vyhláška

Dátum: 13. 3. 2020

Verejná vyhláška
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie
vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4
písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie o prerušení vyučovania na Základnej škole s Materskou školou Babín 1

Rozhodnutie o prerušení vyučovania na Základnej škole s Materskou školou Babín

Dátum: 13. 3. 2020

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Úrad Vlády SR

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR

Dátum: 12. 3. 2020

Uznesenie vlády SR č.111 z 11. 3. 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Zobrazeno 31-60 z 108

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 31. 5. 2020
silný dážď 9 °C 6 °C
pondelok 1. 6. slabý dážď 13/5 °C
utorok 2. 6. mierny dážď 11/3 °C
streda 3. 6. slabý dážď 15/3 °C

Za vôňou dreva

Za vôňou dreva

EUROFONDY

Eurofondy

Mapový portál

Mapový portál

Foto mapa obce

Foto mapa obce

Natur-pack

np

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 104
TÝŽDEŇ: 1239
CELKOM: 81478

Organizácie a spolky

Mapa